Tradiční předvánoční výstavka 2010 - "Děti pomáhají dětem" - 29. listopadu - 4. prosince 2010

Již tradicí se stala předvánoční výstavka prací žáků ZŠ Kaznějov, výtěžek z této akce putuje na konto nadace Pomozte dětem - Kuře.

Letos se vystavovalo a prodávalo 29.11.2010 při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku v Kaznějově.

1. a 2. 12. 2010 bylo prodejní výstavka ve vestibulu ZŠ Kaznějov. Ve středu 1.12. 2010 probíhala zároveň výstavka i v obchodním centru v Kralovicích, kde prezentovaly naši školu žákyně 8. ročníku. Poslední částí této akce byla 4.12.2010 besídka ZŠ Dobříč, jelikož se již druhým rokem žáci ZŠ Dobříč společně se svými paními učitelkami podílejí na přípravě výrobků.

Nejprodávanější byly adventní věnce, svícny, perníčky, ale i zvonečky z květníčků a od našich nejmenších žáčků přáníčka a ozdobené svíčky. Všechny ceny jsou vždy orientační, každý může přispět dobrovolnou částkou do zapečetěné kasičky.

Hlavní myšlenkou celé této akce je nejen předvést schopnosti žáků, ale hlavně pochopit smysl pomáhat druhým.Ráda bych poděkovala všem žákům a paním učitelkám ZŠ Kaznějov a ZŠ Dobříč, bez kterých by nebylo možné tuto akci uskutečnit. Dále patří dík i některým maminkám, konkrétně paní Čermákové a paní Ctibůrkové, které přispěly buď přímo vlastnoručně vyrobenými výrobky nebo darovaly škole materiál, který byl použit na výrobky. Již tradičním sponzorem je firma Agaricus, která věnuje na výstavku žampióny. Samozřejmě děkuji i zástupcům MěÚ Kaznějov a členům hasičského sboru, kteří nám pomáhají organizačně s připravením stánku na prodej.

 

Celá akce je uzavřena rozpečetěním všech kasiček za přítomnosti zástupce MěÚ, SRDPŠ a zástupců školy. Celý výtěžek se zapisuje do protokolu a zasílá se na konto nadace.

 

Vybraná peněžitá částka z jednotlivých akcí :

 

rozvícení vánočního stromečku MěÚ            5 075.- Kč

výstavka ZŠ Kaznějov                              6 129.- Kč

besídka ZŠ Dobříč                                    2 661.- Kč

výstavka Kralovice                                   1 185.- Kč

 

Celkový výtěžek z letošního roku je úžasných 15 050.- Kč.

 

Mgr. Radka Lavičková