Terénní výzkum se sledováním počasí - workshop - metodika

Terénní výzkum se sledováním počasí - workshop - metodika
Terénní výzkum se sledováním počasí
workshop – metodika

Autoři: Mgr. Naděžda Pluhařová
     Mgr. Vladimír Mudra
 
 
 
Materiál ke stažení - pdf -  54 stran

Materiál si můžete prohlédnout v systému ISSUU dole
 
Obsah:
 

 1 TERÉNNÍ VÝZKUM SE SLEDOVÁNÍM POČASÍ

2

   1.1 VÝZNAM METEOROLOGICKÝCH SLEDOVÁNÍ V PRAXI

4

 2 TEMATICKÝ PLÁN

5

 3 METODIKA

8

   3.1 VYUŽITÍ TECHNICKÝCH POMŮCEK

8

   3.2 POSTUP PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ ROZHRANÍ AIRLINK K TABLETU

9

        3.2.1 PŘIPOJENÍ

9

        3.2.2 ODPOJENÍ

9

   3.3 VÝHODY A NEVÝHODY TABLETU

10

        3.3.1 VÝHODY TABLETU

10

        3.3.2 NEVÝHODY TABLETU

10

  3.4 VÝHODY A NEVÝHODY NOTEBOOKU

10

        3.4.1 VÝHODY NOTEBOOKU         

10

        3.4.2 NEVÝHODY NOTEBOOKU

10

  3.5 PRÁCE V ODBORNÉ UČEBNĚ                  

11

        3.5.1 POKUSY S TEPLOTOU

11

        3.5.2 POKUSY SE ZVUKEM

12

        3.5.3 POKUSY SE SVĚTLEM

13

        3.5.4 PRÁCE S PROGRAMY

13

  3.6 PRÁCE V TERÉNU

14

        3.6.1 ITINERÁŘ VYCHÁZKY (TERÉNNÍHO VÝZKUMU)

14

        3.6.2 MĚŘENÍ TEPLOTY VZDUCHU A VODY V RŮZNÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH

15

        3.6.3 MĚŘENÍ ZMĚNY TEPLOTY VODY SILNĚJŠÍHO TOKU VLIVEM JEHO PŘÍTOKU

17

        3.6.4 MĚŘENÍ RYCHLOSTI AUTOMOBILŮ

18

       3.6.5 MĚŘENÍ HLADINY HLUKU V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH

19

       3.6.6 MĚŘENÍ HLADINY HLUKU VE STEJNÝCH PROSTŘEDÍCH ZA RŮZNÝCH PODMÍNEK

20

       3.6.7 MĚŘENÍ INTENZITY SVĚTLA V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH ZA STEJNÉHO POČASÍ

21

       3.6.8 MĚŘENÍ INTENZITY SVĚTLA VE STEJNÝCH PROSTŘEDÍCH ZA RŮZNÉHO POČASÍ

22

       3.6.9 MĚŘENÍ RYCHLOSTI VĚTRU V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH ZA STEJNÉHO POČASÍ

23

       3.6.10 MĚŘENÍ RYCHLOSTI VĚTRU VE STEJNÝCH PROSTŘEDÍCH ZA RŮZNÉHO POČASÍ  

24

 4 ZÁVĚR

25

 5 PŘÍLOHY

26

 
střed