Tematická exkurze žáků 9. třídy: Techmánia Plzeň, technické památky Plzně - 12. června 2013

     V rámci Grantového projektu „Duhová škola - inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov“ ( 3. KA) se ve středu 12. 6. 2013 uskutečnila exkurze žáků 9. třídy do Plzně do Science centra  Techmania pod vedením Mgr. Naděždy Pluhařové a Mgr. Anny Divišové.

 

Doprava a vstupné byla v letošním školním roce uhrazena v rámci grantového projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

V rámci tematické exkurze do Plzně byli žáci upozorněni na historii budovy železničního nádraží a na současnou rekonstrukci železniční tratě. Cestou k průmyslovému areálu žáci byli seznámeni s historií Wilsonova mostu, upozorněni na původní mýtné brány.

Stručně byli seznámeni s historií průmyslového areálu Škoda Holding a.s., ve kterém dnes sídlí řada firem zaměřená především na strojírenství. Dozvěděli se, že se v areálu nachází i odloučené pracoviště - Centrum praktického vyučování ( CPV) pro studenty Střední průmyslové školy strojnické a SOŠ profesora Švejcara,

V prostorách Science Centra Techmania žáci absolvovali výklad s průvodcem o vývoji průmyslového areálu Škoda (stálá expozice vývoje dopravních prostředků v Plzni), který se konal u příležitosti 144 výročí vzniku těchto závodů. Součástí tohoto výkladu byla i demonstrace parního stroje z Krašovic MARX.


Poté sledovali program Tekutý dusík.V době před show s van de Graaffovým generátorem

 

vyplnili pracovní listy týkající se programu Dotkni se elektřiny pro nováčky. Zapojili se do několika prováděných názorných pokusů. 

Cestou na nádraží si v budově Magistrátu města Plzně prohlédli výtah „páter noster“, který je jediný v Plzni a je zapsán do technických památek. “ Páternoster (česky oběžný výtah) je druh výtahu s nepřetržitým řetězem kabin, vertikální dopravní zařízení pracující na plynulém oběžném principu.

 

Zpracovala:Mgr. N. Pluhařová