Tematická exkurze žáků 8. tříd: Techmánia Plzeň, technické památky Plzně - 15. května 2013

Tematická exkurze žáků 8. tříd: Techmánia Plzeň, technické památky Plzně - 15. května 2013

     V rámci Grantového projektu „Duhová škola - inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov“ se ve středu 15. 5. 2013 uskutečnila exkurze žáků 8. tříd do Plzně do Science centra  Techmania pod vedením Mgr. Radky Lavičkové, Mgr. Jiřiny Brejníkové  a Mgr. Anny Divišové.

Doprava a vstupné byla v letošním školním roce uhrazena v rámci grantového projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

     V rámci tematické exkurze do Plzně byli žáci upozorněni nejen na historii průmyslového areálu Škoda Holding a.s., ve kterém dnes sídlí řada firem zaměřená především na strojírenství, ale i v souladu s přípravou na volbu budoucí střední školy byli upozorněni na to, že se v areálu nachází i odloučené pracoviště - Centrum praktického vyučování ( CPV) pro studenty Střední průmyslové školy strojnické a SOŠ profesora Švejcara, kde probíhá odborný výcvik pro obory vzdělání s výučním listem a maturitní obory Mechanik seřizovač a Mechanik strojů a zařízení.
     V prostorách Science Centra Techmania žáci se zájmem sledovali program Zajímavá atmosféra, kde jim byla vysvětlena chemická podstata řady jevů v atmosféře, například důkaz kyslíku a metanu ve vzduchu. Zapojili se do několika prováděných názorných pokusů. 

 

     Poté si prohlédli stálou expozici vývoje dopravních prostředků v Plzni a vyzkoušeli si řadu úkolů na stanovištích podporujících logické myšlení a rozvíjejících fyzikální a chemické znalosti.

 

     

       Viděli demonstraci parního stroje MARX a show s van de Graaffovým generátorem. Vyplnili pracovní listy týkající se programu Dotkni se elektřiny pro nováčky. Program absolvovali pod vedením Mgr. A. Divišové. Při průjezdu městem byli žáci upozorněni na další střední školy v okolí průmyslového areálu, na významné technické stavby a objekty.

 

Zpracovala:Mgr. A. Divišová, Mgr. N. Pluhařová

Fotografie: Mgr. A. Divišová, Mgr. R. Lavičková