Tematická exkurze: Technické památky Šumavy - 29. května 2014

Tematická exkurze: Technické památky Šumavy - 29. května 2014

    V rámci projektu„Duhová škola - inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov“ reg.č.  CZ.1.07/1.1.30/01.0021 se žáci 6. A a 6. B se svými třídními učitelkami  Mgr. P. Kratochvílovou a Mgr. N. Pluhařovou zúčastnili exkurze za technickými památkami na Šumavě. 

    Žáci nejdříve navštívili Muzeum Šumavy v městě Sušice, kde je průvodce seznámil s jednotlivými expozicemi. Připomenul žákům, že rekonstrukce části budovy Muzea byla vyhlášena stavbou roku 2014. Při prohlídce betlému se žáci dověděli zajímavosti týkající se mechanického pohonu jednotlivých součástí betlému.

    Poté v expozici sirkařství se seznámili s výrobou sirek, která byla ukončena v roce 2008. Průvodce hovořil také o řemeslech, která byla typická pro Šumavu – o hamernictví, těžbě dřeva, zlata, o sklářství.

    Na druhé zastávce ve Sklárně v Anníně – Rajsku – žáci navštívili brusírnu skla, kde jim průvodkyně vyprávěla o výrobě skla na Šumavě, o broušení skla. Ukázala žákům starou dílnu. V další části budovy žáci vyslechli výklad o výrobě vinutých korálků – páteříků.

    Třetí zastávkou byl technický unikát – hradlový most Rechle, který sloužil k zadržování dřeva při jeho plavení Vchynicko-tetovským kanálem.

    V odpoledních hodinách se žáci vypravili na Naučnou stezku kolem řeky Vydry z Antýglu  do Čeňkovy Pily, kde si prohlédli elektrárnu Vydra.

     Exkurze splnila svůj výchovně vzdělávací cíl.

    Doprava a vstupné byla v letošním školním roce uhrazena v rámci grantového projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

Zpracovala: Mgr. N. Pluhařová

 

33 obrázků z rozsáhlé exkurze si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Klepnutím na libovolný malý náhled se fotogalerie otevře a můžete vidět fotografie ve vyšším rozlišení.

Fotogalerie: Tematická exkurze: Technické památky Šumavy - 29. května 2014