Tematická exkurze: Technické památky Příbramska - 17. dubna 2014

Tematická exkurze: Technické památky Příbramska - 17. dubna 2014

Tematická exkurze: Technické památky Příbramska

 

    V rámci projektu „Duhová škola - inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov reg.č. CZ.1.07/1.1.30/01.0021 se ve čtvrtek 17. 4. 2014 uskutečnila exkurze pro pracovníky projektu s názvem Technické památky Příbramska. Pracovníci projektu byli během cesty upozorňováni na technické zajímavosti v Třemošné, v Plzni, Rokycanech, v Hrádku.

     První zajímavou technickou stavbou, kterou navštívili, byl bunkr - Objekt Javor 51 Míšov - Borovno, kde vyslechli odborný výklad pana Václava Vítovce a jeho spolupracovníka z Nadace Železná opona.

     V letech 1965 až 1990 do těchto míst nevkročil ani jeden československý občan, jednalo se o skladiště jaderné munice Sovětského svazu. Byla zde vlastní studna s rozvodem vody, rezervní dieselelektrický agregát poháněný šestiválcovým motorem Škoda, systémy filtrace i úplného odsátí vzduchu, rozvod helia, stlačeného vzduchu a odvod odpadových produktů. Dnes se bunkr využívá jako muzeum atomu, sovětského i amerického jaderného zbrojení a také muzeum železné opony.  Návštěva bunkru byla inspirací pro pořádání školního výletu nebo odborné exkurze nejen z hlediska podpory technického vzdělávání, ale i z hlediska historického a společenského.

     V druhé části exkurze navštívili pracovníci projektu prohlídkový areál B - Anenský důl v Hornickém Muzeu Příbram - Březové Hory, kde byli seznámeni s hornickou minulostí města, absolvovali jízdu důlním vláčkem Prokopskou štolou. Ve strojovně viděli parní těžní stroj firmy Breitfield a Daněk. V dole Drkolnov se seznámili s mechanizmem vodního kola a s vodním systémem v báňských provozech. Pracovníci projektu byli upozorněni na další možné odborné exkurze pro žáky v této lokalitě. 

 

Exkurze splnila svůj vzdělávací účel.

 

Zpracovala: Mgr. Naděžda Pluhařová