Tematická exkurze na veletrh SŠ:„Perspektiva technických oborů ve 3. tisíciletí“ na Středním odborném učilišti stavebním Plzeň, prohlídka učiliště, exkurze do Planetária a do pivovaru Plzeňský Prazdroj - 3. prosince 2013

Tematická exkurze na veletrh SŠ:„Perspektiva technických oborů ve 3. tisíciletí“ na Středním odborném učilišti stavebním Plzeň, prohlídka učiliště, exkurze do Planetária a do pivovaru Plzeňský Prazdroj - 3. prosince 2013

V úterý 3. 12. 2013 v rámci Grantového projektu „Duhová škola - inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov“ se uskutečnila odborná exkurze do Plzně, kdy žáci 9. ročníků nejdříve navštívili nově otevřené Planetárium, které patří Techmania Science centru v Plzni. Je to první 3D planetárium v ČR. Žáci viděli program o vzniku života na Zemi, který je v souladu s výukou v přírodopisu. Vyzkoušeli si exponáty. Zkoumali Keplerovy zákony, srovnávali hmotnost člověka na jednotlivých planetách, zjišťovali princip fází Měsíce, pohybu atmosféry. 

V další části exkurze absolvovali prohlídku odborných učeben SOU stavebního v Plzni pod vedením pana Podleny. Viděli odbornou učebnu malířů, jazykovou a učebnu ITC.

 

Poté navštívili veletrh „Perspektiva technických oborů ve 3. tisíciletí“, kde se samostatně informovali o možnostech studia u jednotlivých vystavujících středních škol podle svého zájmu. Celkem zde vystavovalo 26 SŠ a SOU Plzeňského kraje. Žáci měli možnost hovořit nejen se zástupci středních škol, ale i se samotnými učni nebo studenty.

V poslední části exkurze žáci navštívili výrobní objekty Plzeňského Prazdroje, který patří mezi významné industriální – průmyslové – památky. Pivovar je zařazen do sítě ERIH – Evropské cesty industriálního dědictví. Žáci navštívili nově opravenou historickou budovu a byli seznámeni s historií a se současností společnosti Plzeňský Prazdroj a s její mateřskou společností SAB Miller. Poté žáky odvezl pivovarský autobus do nové stáčírny, kde obdivovali technologické postupy, proces výroby. Do expozice o surovinách (ječmen, voda, chmel) žáky vyvezl největší osobní výtah v České republice. Zde žáci měli možnost jednotlivé suroviny - ječmen- ochutnat. Mezi další technické památky, které žáci mohli vidět v prostorách pivovaru, patří též otočné panoramatické kino. Při další prohlídce žáci obdivovali nejen historickou varnu piva, ale i moderní varny z roku 2004. Nakonec při návštěvě pivovarnických sklepů byli upozorněni na zajímavé řemeslo bednář, které existuje snad jen v Plzni. Ve sklepích průvodkyně vysvětlila žákům výrobu piva tradiční metodou - kvašením v dřevěných otevřených kádích a zráním v dubových ležáckých sudech.

Exkurze splnila svůj výchovně vzdělávací účel.

 Žáci měli příležitost poznat prostory středního odborného učiliště, na veletrhu středních škol získali informace od některých zástupců středních škol o možnostech studia.

V prostorách pivovaru se seznámili s řadou technických památek, s různými výrobními postupy, s různými profesemi.

Expozice v planetáriu souvisí s fyzikou, přírodopisem, žáci vyzkoušeli na 27 exponátů, mohli si vyzkoušet například gyroskop, podívat se, jak vzniká tornádo, mohli porovnat svoji hmotnost na Zemi s hmotností na jiných planetách. Manipulací s exponáty mohou žáci pochopit souvislosti a přírodní zákony.

 

Doprava a vstupné na exkurzi do pivovaru byla v letošním školním roce uhrazena v rámci grantového projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Zpracovala: Mgr. N. Pluhařová