Tematická exkurze do Národního technického muzea v Praze - 30. dubna 2014

Tematická exkurze do Národního technického muzea v Praze - 30. dubna 2014

Tematická exkurze do Národního technického muzea v Praze

Dne 30. dubna 2014 v rámci projektu „Duhová škola - inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov“ žáci třetích ročníků se svými třídními učiteli Mgr. Vladimírem Mudrou a Mgr. Zdeňkou Havlenovou navštívili expozice NTM v Praze.

Obdivovali řadu zajímavých exponátů a nezapomněli se podívat ani na vystavené výrobky ze stavebnice MERKUR. Někteří žáci jsou členy Kroužku mladého technika na naší škole a s touto stavebnicí již pracovali.Exkurze splnila svůj výchovně vzdělávací účel a podpořila vztah žáků k technice jako takové.

Ve fotogalerii se můžete podívat, s jakými exponáty v NTM se žáci seznámili.