Symantec rodičům - Učte děti bezpečně používat Internet

Symantec rodičům - Učte děti bezpečně používat Internet

Firma Symantec, která se zabývá m.j. bezpečností PC a jejich připojení k internetu, vydala informaci pro rodiče - Učte děti bezpečně používat Internet

 

Učte děti bezpečně používat Internet

Podle nedávné zprávy pracovní skupiny pro vymáhání práva není Internet tak nebezpečné místo pro děti a mladistvé, jak jsme si dříve mysleli. Hrozby však nezanikly a rodiče se musejí vzdělávat v otázkách bezpečného používání Internetu a ochrany soukromí; stejně tak musejí vzdělávat i své děti.

 

Dbejte na bezpečné používání Internetu.

Rodiče by měli věnovat pozornost šesti hlavním oblastem:

• Celková doba použití Internetu a počítače

• Nevhodné weby – násilí, pornografie, skupiny podněcující k nenávisti

• Internetoví útočníci, kteří se mohou vydávat za děti nebo dospívající

• Zneužití a šikana online

• Vyzrazení důvěrných rodinných informací nebo identifikačních čísel (například číslo pasu nebo mobilního telefonu)

• Stahování a instalace nebezpečného softwaru

  
 

Vytvořte rodinné zásady

Vaše zásady použití Internetu se budou lišit podle věku vašich dětí a podle toho, jak velkou osobní odpovědnost jim budete ochotni dát. Nejdůležitější ale je nějaké zásady mít.

• Pomocí rodičovského zámku (viz níže) prosazujte vhodnou úroveň bezpečnosti.
 
• Požádejte dítě, aby navrhlo přiměřenou dobu, jak dlouho bude moci každý den počítač používat. Dospějte k dohodě a požadujte od dítěte, aby ji dodržovalo. V případě potřeby dohodu změňte. Opět platí, že nejdůležitější je mít dohodnuté zásady, ne očekávat, že stanovená hranice nebude nikdy překročena

   
 

Zdůrazňujte bezpečnost a ochranu soukromí


Dbejte na to, aby děti pochopily, že mluvit s někým na Internetu je totéž jako mluvit s cizím člověkem.

• Mluvte s dětmi o nebezpečích spojených s vyzrazením důvěrných rodinných informací, například čísel bankovních účtů nebo plánu dovolených.

• Dbejte na to, aby děti pochopily, že kdokoli, s kým se „seznámí“ na Internetu, nemusí být tím, za koho se vydává.

• Učte děti, aby si dávaly pozor na bezplatné a lákavé nabídky.


Používejte rodičovský zámek

V raném věku dítěte nainstalujte rodičovský zámek a software pro procházení webu a odesílání a přijímání e-mailů vhodný pro dítě. Nechejte děti rozhodnout, když požádají o méně omezený přístup, a promluvte s nimi o jejich rozhodnutí. A pamatujte, že kontrolní mechanismy nejsou neoblomné a bezchybné.


Rodičovské zámky jsou k dispozici na několika různých úrovních.

• Mnoho webových portálů, například Yahoo! nabízí portály vhodné pro děti a mládež, které blokují nevhodný obsah a nevhodné aktivity.

• Ve vašem počítači nebo bezdrátovém směrovači může být aplikace, pomocí které můžete sledovat všechny navštívené webové servery a dobu, jakou strávil na Internetu každý člen rodiny.

• Řešení třetích stran, například rodičovský zámek v bezplatných doplňkových sadách pro aplikaci Norton Internet Security™ nebo Norton 360™, umožňují ještě větší kontrolu a flexibilitu.

Závěr

Internet není více či méně bezpečnější než normální svět. Své děti nemůžete ochránit před vším, ale můžete je vést k rozumnému a odpovědnému chování v Internetu