Státní symboly

Státní symboly

Zdroj: https://www.hrad.cz/cz/stat_symboly/index.shtml


Státní symboly jsou předměty, které si stát ústavou určil jako své oficiální nezaměnitelné označení. Symboly vycházejí z tradic státu a stát reprezentují.

Rozlišujeme velký státní znak a malý státní znak.
 

Velký státní znak
 
Velký státní znak je tvořen štítem se čtyřmi poli. Jednotlivá pole symbolizují historická území České republiky - Čechy, Moravu a Slezsko, čtvrté pole pak republiku jako celek. V prvním a čtvrtém poli je vyobrazen stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Ve druhém poli je na modrém podkladu umístěna červeno-stříbrně šachovaná orlice se zlatou korunou. Ve třetím poli se na zlatém podkladu nachází černá orlice s červenou zbrojí a zlatou korunou, ozdobená stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými listy a uprostřed vybíhajícím křížkem.
Malý státní znak
 
Malý státní znak je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou.
Státní barvy
 
Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí.
Státní vlajka
 
Státní vlajka se skládá z horního bílého pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut žerďový modrý klín. Poměr šířky k délce je 2:3. Modrý klín zasahuje do poloviny šířky vlajky. Visí-li vlajka svisle, pak je bílý pruh vlevo a červený vpravo, modrý je vždy nahoře. Užité barvy jsou národními barvami České republiky.
Prezidentská standarta
 
Vlajka prezidenta republiky je čtvercového tvaru. Na bílém podkladu, olemovaným okrajem z bílých, červených a modrých plaménků je umístěn velký státní znak, pod kterým je na červené stužce podložené žlutými lipovými ratolestmi bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ.
Státní pečeť
 
Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ REPUBLIKA.

Státní hymna
 
Hymnou České republiky je první sloka písně "Kde domov můj" z původní české hry Fidlovačka. Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby František Škroup.

Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

  

Nová verze národní hymnyNová nahrávka české hymny (od 28.9.2008)
Novou nahrávku české státní hymny nastudoval Sbor opery Národního divadla v doprovodu orchestru Národního divadla pod vedením světoznámého dirigenta českého původu Jiřího Bělohlávka. Pod jeho citlivým vedením se zrodily čtyři provedení české státní hymny. Ženský sólový zpěv v podání Kateřiny Kněžíkové, mužský sólový zpěv v podání Adama Plachetky, sborový zpěv Sboru opery Národního divadla a orchestrální provedení Orchestru Národního divadla  

 

 Hymna České republiky
   Czech National Anthem 2008 – 4:36
4 oficiální verze hymny presentované 28. září 2008

1. Orchestr ND - Nová oficiální verze hymny (mp3)
2. Sbor opery ND (sborový zpěv) - Sborová verze (mp3)
3. Kateřina Kněžíková (ženský sólový zpěv) - Verze nazpívaná Kateřinou Kněžíkovou (mp3)
4. Adam Plachetka (mužský sólový zpěv) - Hymna v podání Václava Plachetky (mp3)

 

 

 Hymna České republiky
   Česká hymna - Czech Anthem (Boni Pueri) – 1:10

 

 

Další odkazy
Text a notový záznam státní hymny (PDF; 157 kB)
Státní hymna v podání Hudby Hradní stráže a Policie ČR (ZIP; 1,1 MB)
Vlajka EU a státní symboly ČR k použití v tisku