Sportovní den na II. stupni - 26. 6. 2018

Sportovní den na II. stupni - 26. 6. 2018

Sportovní den na II. stupni - 26.6.2018

 

    Každý rok se na závěr školního roku koná na II. stupni sportovní den. Letos se uskutečnil dne 26.6., kdy v tělocvičně probíhala soutěž v přehazované pod vedením pana J.Svobody.  V přehazované se na  1. místě umístilo družstvo dívek 8.B, v minifotbale  1. místo obsadila 9.třída,  Blahopřejeme.

 

        Na venkovním Oranžovém hřišti se utkala v minifotbale většinou chlapecká  družstva pod vedením pana Š.Vítovce. 

        Sportovní den zorganizoval Mgr. Štěpán Vítovec .