ŠM 001 - Individuální konzultace k OP VK

ŠM 001 - Individuální konzultace k OP VK

Kromě 1. školení pedagogů v rámci 1. Aktivity OP VK proběhly 9. června 2010 rovněž individuální konzultace s koordinátory, manažery, metodiky a experty jednotlivých aktivit OP VK.

1. aktivita - Příprava pedagogických pracovníků a zlepšení podmínek pro využívání ICT a pro zapojení environmentálních témat do vzdělávacího procesu na škole

3. aktivita - Metodická podpora průřezového tématu Mediální výchova a její pilotní ověření

4. aktivita - Příprava a provoz Školního studijního informačního centra školy s důrazem na integraci do vyučovacího procesu školy a Žákovskou odbornou činnost

5. aktivita - Metodická podpora průřezového tématu Environmentální výchova a její pilotní ověřováníNa základě diskuse vznikl požadavek na základní výukový materiál o zdrojích informací o ŽP na internetu, který byl 13. 6. realizován

VM 005 - Informační zdroje o životním prostředí na internetu

Materiál ke stažení ve formátu pdf - 11 stran
Materiál obsahuje tříděné informační zdroje o životním prostředí na internetu (viz obsah), které mohou učitelé využívat při výuce EVVO. Všechny zdroje jsou přímo přístupné z internetu po kliknutí na aktivní internetový odkaz v materiálu.


Byly dohodnuty způsoby a formy průběžné komunikace mezi školitelem a pedagogy školy pro přípravu studijních materiálů a školení od nového školního roku.

Dne 13.6. bylo 1. číslo Zpravodaje OP VK PKzPK zasláno učitelům - tyto zpravodaje budou interní a nebudou publikovány na webu.