Slučovací pobytový kurz Ve Mlejně - Kožlany - 15. - 16. října 2013

    Ve dnech 15.10. a 16.10. 2013 se žáci VI. A a VI. B třídy se svými třídními učitelkami Mgr. N. Pluhařovou a Mgr. P. Kratochvílovou vydali na slučovací pobyt do Kožlan do rekreačního zařízení „Ve Mlejně“. Krátce po příjezdu a po ubytování na děti čekal bohatý program připravený metodikem PPP Plzeň Mgr. Milanem Žižkou. Děti byly neustále zapojovány do různých aktivit, učili se vztahům mezi sebou, respektovat jeden druhého, vyhodnotit své chování a jednání během aktivit.

     Hned na začátku se snažili rozplétat gordický uzel, učili se říci 3 věci o sobě a pamatovat si, co o sobě řekli druzí, další hra se jmenovala Jména s míčkem. Pak si vyzkoušeli hry tzv. „důvěrovky“ - Vyvažování, Ulička důvěry. Zde museli věřit jednotlivci ostatním. V další časti vytvářeli společný symbol třídy  - landart, kde se projevila týmová souhra a komunikace. VI.A z přírodnin vytvořila „smajlíka“, VI.B sluníčko. Zdůvodňovali, proč si vybrali tyto symboly, kdo je navrhl, jak spolupracovali. 

     Po obědě se vydali na trasu kolem rekreačního zařízení, Mgr, Žižka pro ně připravil orientační hru Výzva  2013, což byl okruh v okolí Mlejna s plněním aktivit. Žáci museli postupovat jako jednotný tým, sami vyhledat jednotlivá stanoviště a na nich plnili další úkoly. Na stanovišti č. 1 je čekala nízká lana: Vodní lyže ve dvojici, Povol/dober, na stanovišti č. 2 na zřícenině hradu Angerbach nad rybníkem Vožehák hra na pamět- Střípky moudrosti, která sloužila k podpoře paměti, k vytváření nových vazeb. Na stanovišti č.3 u rybníka hráli Klávesnici, zde se jednalo opět o týmovou souhru a komunikaci.

   V cíli po večeři s Milanem zhodnotili celý kurz zajímavou formou, kdy reagovali na úkoly: „Dotkni se toho, kdo….  mě překvapil, pochválil, pomohl....“ Také prezentovali skupinové ztvárnění zážitků básní, nebo povídkou.

   Druhý den dopoledne navštívili muzeum Edvarda Beneše v Kožlanech, kde zhlédli několik expozic, viděli, jak dříve vypadala škola, starý fotografický ateliér a také zařízení keramické dílny. Poté se zastavili v keramické dílně pana Jindřicha Hofmanna, kde si mohli vymodelovat různé výrobky. Pan Hofman je zaujal svérázným a zajímavým vyprávěním. V parku jsme viděli sochu Dr. Edvarda Beneše a poté jsme se vrátili do rekreačního střediska.

 

    Po obědě jsme si zahráli několik her, například Elektřina, Molekuly a zhodnotili celý pobyt.

    V rekreačním středisku se o žáky majitelé výborně starali, měli také zajištěný pitný režim. Žákům se pobyt líbil a naučili se některým zasadám v chování mezi s sebou.

 

Jak to na pobytu vypadalo, si můžete prohlédnout v obsáhlé fotogalerii.

 

                                                              Mgr. Naděžda Pluhařová, Mgr. Petra Kratochvílová

 

Fotogalerie obsahuje 100 snímků z pobytu.
Klepněte na libobovolný náhled ve fotogalerii - ta se otevře a fotografie si můžete postupně prohlédnout.

Fotogalerie: Slučovací pobytový kurz Ve Mlejně - Kožlany - 15. - 16. října 2013

Tato fotogalerie je prázdná.