Slovníky a překlady on-line

Slovníky a překlady on-line

•  iDnes: obousměrné slovníky A-N-F-R-Š-I na klikni.iDnes.cz (AČ/ČA, NČ/ČN, FČ/ČF, RČ/ČR ŠČ/ ČŠ, IČ/ČI)

 

•  ATLAS: cizojazyčné obousměrné slovníky A-N-F-Š-I-R na slovnik.atlas.cz (AČ/ČA, NČ/ČN, FČ/ČF, RČ/ČR ŠČ/ ČŠ, IČ/ČI) – na bázi Winged

•  SLOVNIK.CZ: cizojazyčné obousměrné slovníky A-N-F-Š-I-R-L na slovnik.cz - multiligual dictionary (AČ/ČA, NČ/ČN, FČ/ČF, ŠČ/ ČŠ, IČ/ČI), RČ/ČR, LČ/ČL) včetně latiny 

•  VOLNÝ: obousměrné slovníky A-N-F na web.volny.cz (AČ/ČA, NČ/ČN, FČ/ČF) – na bázi Millenium

•  CENTRUM: obousměrné slovníky A-N-F-Š-I-R na slovniky.centrum.cz (AČ/ČA, NČ/ČN, FČ/ČF, ŠČ/ČŠ, IČ/ČI, RČ/ČR) + současný překlad českého výrazu do 6 uvedených jazyků (na bázi Langsoft) + výuka angličtiny

•  SMS: slovníky A-N-F-Š-I-R na slovniky.sms.cz (AČ/ČA, NČ/ČN, FČ/ČF, ŠČ/ČŠ, IČ/ČI, RČ/ČR) - na bázi Langsoft + cizí slova a odborné termíny

Oboustranné on-line slovníky LINGEA s dalšími funkcemi:
• doplňkové informace ke hledaným slovům • odkazy na příbuzná slova (synonyma, slovní spojení, tématicky příbuzná slova) • rozeznání jazyka (není nutné přepínat mezi směry překladu) • možnost hledání podle fonetického zápisu slova (např. woč = watch) • vzorová výslovnost slov namluvená rodilým mluvčím • možnost zadávání slov bez diakritiky:
Anglicko-český
Německo-český
Francouzsko-český
Španělsko-český
Rusko-český

 

Obousměrné překlady
Google - Jazykové nástroje