Slavnostní uvítání prvňáčků - 3. září 2012

Slavnostní uvítání prvňáčků - 3. září 2012

 

SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ – 3. ZÁŘÍ 2012

Každý první krůček do nové etapy života bývá velmi důležitý a tak trochu rozpačitý. Je tomu i tak, když prvňáčkové vstupují poprvé do školy. V pondělí 3.září se všichni naši malí školáci sešli v jídelně školy se svými rodiči, prarodiči a hlavně s velkým odhodláním stát se školákem a dychtivě očekávali, co bude dál J .

Naše jídelna, v tento den slavnostně ozdobena balónky, pyšně vyhlížela nové školáky a přicházející žáčkové postupně usedali na svá přichystaná místa.

V jídelně již čekaly paní učitelky prvních tříd Ivana Kozlíková a Edita Beranová, paní ředitelka Hana Patrichiová, pan starosta Petr Sýkora, vedoucí školského úřadu František Bureš a všichni netrpělivě vyčkávali, než nastane okamžik, kdy děti budou pasovány na školáky.

Po slavnostním přivítání paní ředitelky a pana Bureše následoval již tradičně vlídný a laskavý uvítací ceremoniál pana starosty, který předal dětem pamětní listy od MÚ a poté si žáčci převzali od svých paní učitelek pamětní kytičky, kterými byli pasováni na školáky. Kytičky našim prvňákům vyrobila paní Petra Čermáková, které touto cestou děkujeme.

Přejeme našim čerstvým školákům mnoho úspěchů ve školních lavicích a spoustu hezkých zážitků v jejich novém kolektivu.

 

Více fotek ze slavnostního uvítání prvňáčků najdete ve fotogalerii - 3. září 2012 - Slavnostní uvítání prvňáčků