SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ – 2. 9. 2019

SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ – 2. 9. 2019

SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ – 2. 9. 2019


    Pondělí 2. září bylo pro naše nové žáčky velmi významným dnem. Při slavnostním uvítání ve školní jídelně se z nich stali velcí školáci. Zahájení slavnostního ceremoniálu se ujal pan ředitel Mgr. Tomáš Korelus, který dětem i jejich rodičům nejdříve představil paní starostku Mgr. Evu Šimlovou a obě třídní učitelky Mgr. Zdeňku Havlenovou a Mgr. Libuši Sajnerovou a všem popřál hodně úspěchů ve škole. Starostka rovněž nové žáčky přivítala a každému z nich předala pamětní list a dárek. Třídními učitelkami byly děti pasovány na prvňáčky krásnou kytičkou. Po té se děti rozešly se svou paní učitelkou do svých tříd, kde se blíže seznámily a popovídaly si s paní učitelkou o tom, zda se do školy těšily či nikoli. Spokojení odcházely se svými rodiči domů. 

Zapsala: Libuše Sajnerová

Fotogalerie se všemi 34 snímky je zde