Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd na MěÚ Kaznějov - 30. 6. 2017

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd na MěÚ Kaznějov - 30. 6. 2017

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd na MěÚ Kaznějov

 

Velká pozornost se věnuje každý rok prvňáčkům, kteří plni očekávání přicházejí do školy, aby slavnostně zahájili svoji školní docházku. A na druhé straně jsou tady žáci 9.tříd, kteří 30.6. naposledy zamíří do školy, aby poté na MěÚ Kaznějov slavnostně převzali z rukou svých třídních učitelů svá poslední vysvědčení na základní škole. 9 let školní docházky uteklo a z malých prvňáčků se staly téměř dospělé osobnosti s velkými představami o svém dalším životě. Každým rokem je vysvědčení žákům 9. tříd naší školy předáváno v síni MěÚ Kaznějov za přítomnosti třídních učitelů, ředitelky školy Mgr. Hany Patrichiové, starosty obce Ing. Petra Sýkory, tajemnice obce Ing. Elišky  Bartáskové. V 8 hodin proběhlo předávání vysvědčení žákům 9. A, v 8.30 žákům 9. B. Paní tajemnice Ing. E. Bartásková všechny přivítala, představila žákům starostu obce a seznámila je s průběhem slavnostního aktu. 

Ing. Zdeněk Kovařík zahrál a zazpíval na úvod dvě písničky. 

Poté po slavnostním projevu starosty obce a paní ředitelky začalo předávání vysvědčení. Každý žák obdržel vysvědčení z rukou třídní učitelky, od starosty pamětní list a dárek od obce. Žáci se podepisovali do kroniky obce.

Na závěr se každá třída v obřadní síni společně vyfotografovala.

 

Žákům se tímto okamžikem uzavřel školní rok 2016 -2017 i docházka na naši základní školu. Po prázdninách je čekají nové školy, noví učitelé, noví spolužáci, nové povinnosti, čeká je spousta učení a spousta zážitků. Přejeme jim hodně štěstí v dalších etapách vzdělávání, v dalším životě.

 

 

Třídní učitelky

Naděžda Pluhařová

Petra Kratochvílová

 

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie ze slavnostního předávání vysvědčení třídy 9.A a ze slavnostního předávání vysvědčení třídy 9.B