Škola v Kaznějovském zpravodaji č. 3/2014

Škola v Kaznějovském zpravodaji č. 3/2014

Zdroj: Kaznějovský zpravodaj č. 3/2014

 

Ze základní školy ...

(KZ č. 3/2014 - str. 7 - 9)


Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014 – Slavnostní ocenění úspěšných žáků

 
    V závěru školního roku 2013/14 si starosta města Ing. Petr Sýkora pozval na MÚ všechny šikovné žáky, kteří v uplynulém školním roce úspěšně reprezentovali základní školu i město Kaznějov. Celkem 27 žáků uspělo v okresních a někteří i krajských kolech soutěží, např. v matematické Pythagoriádě pro starší děti, Klokánku pro mladší, recitační soutěži, výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí, logické olympiádě a samozřejmě i v soutěžích sportovních – McDonald´s Cup a přehazované.
 
    Slavnostního odpoledne se zúčastnili nejen žáci, ale i jejich rodiče a blízcí a také učitelé, kteří zajistili účast naší školy v soutěžích, a dali tak dětem šanci dosáhnout úspěšného výsledku. Pan starosta s ředitelkou školy Mgr. Hanou Patrichiovou žákům v prostorách divadla Štace slavnostně poděkovali a popřáli jim mnoho dalších úspěchů ve školním roce následujícím, zároveň poděkovali vyučujícím, garantům soutěží na škole.
Vypracovala: Petra Kratochvílová
 
 
Letní měsíce v základní škole
 
    Co se odehrálo ve škole během letošních hlavních prázdnin? Výjimečné množství změn, za kterými je mnoho práce. Během těchto prázdnin byly ve škole provedeny opravy a rekonstrukce ve výrazně vyšším množství a rozsahu než v předcházejících školních letech. Jedná se zejména o následně vyjmenované akce:
 
1. Kompletní rekonstrukce rozvodů vody na 1. st., rekonstrukce (generální oprava) sociálního zařízení pro chlapce v pavilonu 1. st. (umístění zařízení - suterén, přízemí, 1. patro)
2. Výměna původního osvětlení v pěti učebnách 2. st.
3. Rekonstrukce obkladů okolo umyvadel v devíti učebnách 1. st.
4. Kompletní rekonstrukce dlažby v šatnách 1. st.
5. Školní bazén - provedení izolace venkovního zdiva, nově položené vnitřní obklady na chodbách a schodišti k bazénu, oprava a výmalba kabinetu plavčíka, výmalba přístupových chodeb.
6. Drobné opravy zdiva, kompletní výmalba šesti učeben 1. a 2. st. a dalších prostor školy (kanceláře, vybrané chodby, kabinety, vestibul školy).
7. Výměna lina ve třech učebnách 1. st.
8. Výměna ještě původního nábytku (otevření školy 1. 9. 1977) ve čtrnácti učebnách školy 1. - 2. st.
9. Provedení první etapy vytvoření nové jazykové učebny školy (instalace speciálního nábytku pro vytvoření odborné jazykové učebny).
10. Zkvalitnění PC sítě – zlepšení internetového připojení ve všech prostorách budovy školy.
11. Výměna oken v pavilonu 2. st. přízemí včetně žaluzií, výměna vnitřních dveří ve vestibulu školy.

    Poděkování patří všem zaměstnancům školy a dalším pracovníkům, kteří se podíleli na inovaci prostředí školy a v tak krátkém čase, tj. v osmi prázdninových týdnech, kdy zvládli provést uvedené práce a připravit školu na úspěšné zahájení nového školního roku 2014/2015.
    Velké poděkování náleží pracovníkům technického odboru města Kaznějov za vynikající spolupráci jak při pravidelné údržbě zatravněných ploch v okolí školy, tak za ohromný kus práce při zajištění likvidace vyřazeného nábytku a dalších věcí určených k odvozu do hospodářského dvora.
    Rádi bychom touto cestou srdečně poděkovali těm, bez kterých by nebylo možné všechny uvedené a finančně náročné akce provést - zřizovateli školy Městu Kaznějov a všem zastupitelům města za soustavnou podporu naší školy, výbornou spolupráci a vstřícnost při řešení dalšího rozvoje školy.
    Abychom mohli i veřejnost seznámit s nově opravenými a vybavenými prostory školy, před koncem roku 2014 se na naší škole uskuteční Den otevřených dveří spojený s prezentací aktivit žáků, na který již nyní srdečně zveme veřejnost. Termín Dne otevřených dveří školy bude včas upřesněn.

Vypracovala: Hana Patrichiová
 
Pobytový zážitkový kurz: Šumava – Špičák dne 9. 9. – 11. 9. 2014

    V rámci environmentální výchovy na ZŠ Kaznějov a v souvislosti s udržitelností Grantového projektu „Učení je skryté bohatství – inovace výuky ZŠ Kaznějov“, se opět uskutečnil třídenní pobytový zážitkový kurz na Šumavě v oblasti Ski-areálu Špičák a Železné Rudy. Pobytu ve dnech 9. - 11. září 2014 se zúčastnilo celkem 24 žáků 9. tříd s učitelkami Mgr. N. Pluhařovou, Mgr. I. Barbořákovou.
    Žáci vystoupili na novou rozhlednu na Špičáku, cestou do Železné Rudy se zastavili u Čertova jezera, pod vrcholem Pancíře se podívali na pramen řeky Úhlavy. Zapojili se také do soutěže Infocentra v Železné Rudě, při které prošli Naučnou stezku Utajená obrana železné opony. Stezka má dvě samostatné poznávací trasy: Belveder a Debrník. Existence „železné opony“ měla vliv na vývoj krajiny a stav životního prostředí v okolí města. Během
pobytu žáci určovali přírodniny, pracovali s mapou a s buzolou. Pobytový zážitkový kurz splnil svůj účel.
 
Odborná exkurze 15. 9. 2014
 
    Také žáci 5. tříd se svými učitelkami Mgr. E. Šimlovou a Mgr. V. Rubášovou v rámci udržitelnosti Grantového projektu „Učení je skryté bohatství – inovace výuky ZŠ Kaznějov“ během celodenní exkurze navštívili 15. 9. 2014 třídírnu odpadů v Černošíně. V areálu se nachází jak provozy, kde je nakládáno s komunálními odpady, tak i školicí středisko. 
    Účastníci exkurze dostali od odborně vyškoleného lektora teoretické informace o kompletním systému správného nakládání s odpady. Při prohlídce mohli pozorovat přímo provoz dotřiďovací linky odpadů.
 
Vypracovala: Naděžda Pluhařová
 
Ze školní jídelny při ZŠ Kaznějov - označování alergenů
 
    Od 13. 12. 2014 je legislativně stanoveno povinné označování alergenů v souladu s potravinovým právem. Školní jídelna při ZŠ v Kaznějově zahájí označování alergenů s předstihem již od 1. září 2014. Alergeny u všech pokrmů budou vyznačeny na jídelním lístku. Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Seznam potravinových alergenů podle zákonných předpisů:
 
1. Obiloviny obsahující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich
2. Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
3. Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
4. Ryby a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná/arašídy/ a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
6. Sojové boby /soja/ a výrobky z nich
7. Mléko a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
8. Skořápkové plody a výrobky z nich - jedná se o všechny druhy ořechů
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena /sezam/ a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentrátech vyšších než 10 mg,ml/kg,1, vyjádřeno SO2
13. Vlčí bob /lupina/ a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich

Ze školní jídelny při ZŠ Kaznějov - Mezinárodní kuchyně

    Školní jídelna při ZŠ v Kaznějově připravila na šk.rok 2014/2015 celoroční akci „DNY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ“.
Kuchařky budou připravovat pro své strávníky jídla zahraniční kuchyně 1x měsíčně. Jídelna svým strávníkům představí kuchyni: mexickou, slovenskou, italskou, českou, čínskou, maďarskou, řeckou, thajskou, indickou a americkou. Den zahraniční kuchyně bude vyznačen na jídelním lístku, kuchařky nabídnou tak dětem malou ochutnávku jídel cizích zemí.

Vypracovala: D. Štruncová, H. Patrichiová
 

Webové stránky Základní školy Kaznějov postoupily do 7. třídy

    Školní rok 2014/2015 zahajuje na naší škole v pondělí 1. září.
    Před 6 lety byly 2. září spuštěny i webové stránky školy, takže náš web již postoupil do 7. třídy. Webové stránky školy byly zřízeny po dohodě ředitele školy J. Henžlíka a žáka „65. třídy“ F. Žaloudka, který nastoupil na školu v roce 1949.
    Od počátku bylo jasné, že webové stránky nebudou kopírovat žádné klasické weby základních škol. Pokusili jsme se proto o koncepci internetové brány vzájemně spolupracujícího kaznějovského trojúhelníku žáci – učitelé - rodiče. Web byl postaven na principu přehledně uspořádaných informací ze školy a jejího okolí (texty, fotografie, multimedia a prezentace, vybrané odkazy). Jak se nám tato práce daří, můžete posuzovat již 6 let. 
    Za 6 let existence prošel web různými obsahovými i grafickými proměnami – poslední proměna webu 2. srpna 2012 se projevila i ve zvýšení návštěvnosti webových stránek školy. Za první 4 roky navštívilo web 24539 uživatelů, za první 2 roky nového webu již přes 130 tisíc uživatelů. Čtyři jazykové mutace (anglicky – německy – francouzsky a rusky v hrubém překladu Googlu) pak vedly za poslední 2 roky i ke zvýšenému přístupu více než 7400 uživatelů
z 90 zemí (z toho: z Německa - 461, ze Slovenska - 2541, z USA - 2010 a z Velké Británie - 354).
    Na novém webu najdete v 18 nových sekcích řadu informací ze školy včetně mnoha fotografií a fotogalerií i všech 12 čísel školního časopisu ZKAZKY, jehož náplň vytváří žáci pod vedením učitelek. Oblíbené stránky jsou i Aktuální jídelníček nebo Co je Nového na webu školy? přístupné přes tlačítka na 1. domácí stránce. Nové informace přinášejí webové stránky o třech projektech Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, které škola za podpory peněz z Evropské unie řeší již čtvrtým rokem. Všechny tři projekty „Učení je skryté bohatství“, „Škola21“ a „Duhová škola“ přispívají za aktivní účasti žáků a učitelů k významnému obsahovému i materiálnímu zkvalitnění výuky a přípravy pro život. Tyto projekty aktivně podporuje i zřizovatel
školy Město Kaznějov.
    Uvítali bychom zapojení rodičů do obsahu i tvorby webových stánek, napište nám své náměty. Nemáte historické fotografie nebo dokumenty z Kaznějova, které bychom mohli využít pro web nebo pro výuku?
    Máte-li zájem o historii či současnost kaznějovské základní školy či města Kaznějov, podívejte se na webové stránky školy: https://zskaznejov.webnode.cz nebo na webové stránky administrátora: https://sz63tk.webnode.cz

Mgr. Hana Patrichiová, ředitel školy
Doc. RNDr. František Žaloudek, administrátor webu