Školní vzdělávací programy - portál Masarykovy univerzity v Brně

Školní vzdělávací programy - portál Masarykovy univerzity v Brně

Masarykova univerzita v Brně provozuje portál na podporu tvorby školních vzdělávacích programů základních a středních škol  

Na Portálu školních vzdělávacích programů MU najdete:

 • instrukce, jak postupovat při tvorbě školního vzdělávacího programu
 • ukázky z konkrétních školních vzdělávacích programů 
 • inspirace pro výuku jednotlivých vzdělávacích oblastí základního a gymnaziálního vzdělávání
 • novinky v oboru pro ty, kteří se chtějí stále odborně růst
 • inovační strategie a technologie výuky pro ty, kteří chtějí zlepšit své vzdělávací metody, formy a prostředky
 • ukázky částí výuky ze škol, pro ty, kteří se chtějí inspirovat
 • odkazy na další informační zdroje pro ty, kteří stále hledají něco nového
 • diskusní a prezentační prostor pro vás, kteří se chcete podělit o své zkušenosti s ostatními
 • legislativní vymezení kurikulární reformy
 • návody pro utváření systému vnitřní evaluace školy
 • mnoho dalších užitečných informací

Komu je portál určen?
Učitelům a vedoucím pracovníkům škol, koordinátorům tvorby školních vzdělávacích programů, studentům a učitelům fakult připravujících učitele a všem zájemcům o vzdělávací reformní změny. 

Co je jeho cílem?
I.N.S.P.I.R.A.C.E.  Informovat, nalézat řešení, systematicky podporovat, inovovat, rozvíjet a aktivizovat celý proces výchovy a vzdělávání směřující k vyšší efektivitě.

Kdo je autorem portálu?
Obsah portálu vytvářejí akademičtí pracovníci Masarykovy univerzity ve spolupráci se zkušenými učiteli a dalšími odborníky, kteří školní vzdělávací programy tvoří a ověřují v praxi.

Mapa stránek
1. Obecná problematika
2. Základní školy
2.1. Jazyk a jazyková komunikace
2.2. Matematika a její aplikace
2.3. Informační a komunikační technologie
2.4. Člověk a jeho svět
2.5. Člověk a společnost
2.6. Člověk a příroda
2.6.1. Fyzika
2.6.2. Chemie
2.6.3. Přírodopis
2.6.4. Zeměpis
 
2.7. Umění a kultura
2.8. Člověk a zdraví
2.9. Člověk a svět práce
2.10. Dramatická výchova
2.11. 1. stupeň
2.12. Průřezová témata

Příklad : Český jazyk a literatura
 
Příklad : Anglický jazyk