Školní výlet - 6.A + 8. roč. - 4. – 6. 6. 2019

Školní výlet - 6.A + 8. roč. - 4. – 6. 6. 2019

Školní výlet  - 6.A + 8. roč.  - 4. – 6. 6. 2019


CHEB  - ubytování hotel Monika, polopenze

     • Špalíček - Na historickém náměstí Krále Jiřího z Poděbrad stojí jeden z hlavních symbolů chebské architektury •  Špalíček. komplex jedenácti kupeckých domů

      •  Chebský hrad  -  Nad skalnatým srázem na pravém břehu Ohře bylo už v 9. století hradiště.
 

Krajinka  -  sportovně-rekreační areál na březích řeky Ohře 
     

Národní přírodní rezervace SOOS Františkovy Lázně

 • NPR SOOS nedaleko Františkových Lázní (někdy také SOOS-Hájek) patří mezi nejvýznamnější přírodní rezervace v Česku. Na ploše 221 hektarů můžete obdivovat rozsáhlá rašeliniště a minerální slatiniště. Typické pro přírodní rezervaci SOOS jsou bublající bahenní sopky, tzv. mofety. Oblast SOOS byla vyhlášena rezervací již v roce 1964.
  Naučná stezka SOOS
 • Přímo po dně vyschlého jezera dnes vede téměř kilometr a půl dlouhá naučná stezka SOOS. Návštěvníkům prostřednictvím informačních tabulí přibližuje geologickou činnost, která zde po dlouhá léta probíhala a stále probíhá.


Komorní Hůrka u Františkových Lázní  -  nejmladší sopka  v Česku

 

Statek Bernard  -  centrum tradičních řemesel

 • Workshopy pro žáky :  výroba stojánku na vázu ze dřeva •  výroba svíček •  výroba mýdel •  vlastní zdobení tašky • tvoření a pečení chlebové placky
 • Fotomuzeum
 •  

Mariánské Lázně  

 • Miniaturpark Boheminium - Expozice dokonalých modelů významných  českých památek  -  75 modelů
 • Mariánské Lázně – zpívající fontána