Školní rok 2013/2014 bude zahájen v pondělí dne 2. září 2013

Školní rok 2013/2014 bude zahájen v pondělí dne 2. září 2013