Školní jídelna v Základní škole Kaznějov

Školní jídelna v Základní škole Kaznějov

Školní jídelna v Základní škole Kaznějov
 

    V dnešní době je veřejnost často informována o skutečnosti, jak vážný vliv má složení stravy na duševní vývoj, prospěch a chování dítěte a jaký vliv mají stravovací návyky získané v dětství na celý budoucí život člověka. Systém školního stravování v naší republice je jeden z nejlepších na světě, bohužel tento systém není veřejnosti úplně známý. Proto si dovolujeme seznámit Vás se strategií při skladbě jídelníčků ve Školní jídelně v ZŠ Kaznějov.

    Celý systém je vypracován na základě plnění tzv. „spotřebního koše“. Plnění spotřebního koše je pravidelně sledováno Krajskou hygienickou stanicí Plzeň – sever a Českou školní inspekcí. Sledují se denní dávky mléka, mléčných výrobků, masa, ryb, luštěnin, ovoce a zeleniny, tuků a cukru. Na tyto suroviny jsou dány přesné normy podle jednotlivých věkových kategorií.

    Finanční poplatky za stravu jsou stanoveny Vyhláškou č. 107/ 2008 Sb., skladba jídelního lístku je prováděna dle „ Zásad správné výživy“ – tyto normy jsou vypracovány odborníky na výživu ve spolupráci s pediatry. Vedoucí školní jídelny tak musí dodržovat určitá pravidla při sestavování jídelního lístku, zároveň musí dodržovat tzv.“spotřební koš“ (Vyhláška č. 107/2008 Sb., O školním stravování).

    V naší školní kuchyni nemáme konvektomat, neodebíráme loupané brambory, nevaříme zde z polotovarů, všechna jídla jsou vařena klasickým způsobem s výjimkou mimořádného občasného zařazení instantních polévek – pouze v případě nemocnosti kuchařek nebo při vaření sladkých a časově velmi náročných jídel.

    Děti si mohou denně přidávat polévku, omáčku, přílohy, ovoce a zeleninu, maso se přidává jen po úplném skončení výdeje obědů. Tradicí, na kterou se všichni žáci školy moc těší je každoroční rozdávání „Mikulášských balíčků“ při vydávání obědů. S tímto dnem je spojeno slavnostní vyzdobení celé školní jídelny v adventním duchu. Paní kuchařky vždy svátečně vyzdobí všechny stoly ŠJ a připraví nádhernou výstavu vlastnoručně vyrobených vánočních perníčků. Odměnou jim jsou rozzářené oči dětí, když obdivují jednotlivé výtvory našich šikovných kuchařek. Podobnou krásnou výstavu mohou děti zažít ve školní jídelně ještě jednou v každém školním roce, a to v době Velikonoc.

V naší školní jídelně děláme vše pro to, aby byli strávníci vždy spokojeni.V měsíci září 2010 byla pro všechny žáky školy vyhlášena anketa, ve které měli možnost vyjádřit se ke stravování v ZŠ Kaznějov. Podle možností školy se pokusíme všechny podnětné návrhy žáků využít při dalším zlepšování stravování ve ŠJ.