Škola v Kaznějovském zpravodaji č. 4/2014

Škola v Kaznějovském zpravodaji č. 4/2014

Zdroj: Kaznějovský zpravodaj č. 4/2014

Z městské knihovny
(KZ č. 4/2014 - str. 6)

 
20. 11. 2014 byly uspořádány dvě besedy pro žáky 1. tříd ZŠ. Besedy se konaly ve Školním studijním a
informačním centru – v knihovně Všeználek – v ZŠ Kaznějov. Tématem besed bylo povídání o životě hrochů a
čtení z knihy Hroší příběhy od V. § J. Spielvogelových. Děti se tak mohly seznámit s hroším stádem vedeným
tátou Hanym, hroší holčičkou Edynkou a jejím bratrem Hanýskem. Oba sourozenci zažívají mnoho legrace i
nebezpečných dobrodružství, díky kterému se naučí, např. že lež má krátké nohy a jak cenné je přátelství. Na
závěr měli žáci za úkol doplnit a vybarvit obrázek z příběhu.
 
  

Soňa Tůmová
 
Spolek pro Kaznějov

(KZ č. 4/2014 - str. 7)

Vážení čtenáři zpravodaje,
rád bych poděkoval všem, kteří 15. listopadu dorazili do kaznějovského kina a podpořili tím naši první akci nazvanou Kaznějovské kulturní kinoodpoledne. Zaplnili jste kino do posledního místa, což nás velice těší a zároveň zavazuje k uspořádání další podobné akce. Ta listopadová byla ve znamení studentských dokumentů, filmů a krátkých pohádek pro děti .
Program zpestřily svým zpěvem a recitací děti ze základní školy a kapela III. Míza. Odpoledne se neslo v přátelském, milém duchu a buřty na ohni zajisté podtrhly domácí atmosféru.
Děkujeme MěÚ Kaznějov, paní Bartáskové, panu Šaškovi a Radkovi Šebestovi, učitelkám paní Beranové a paní Kozlíkové, dětem ze ZŠ Kaznějov a famózní kapele III. Míza.
Už nyní plánujeme další kinoodpoledne a těšit se můžete na punkové cestopisy a něco z historie nejen našeho města.

za Spolek pro Kaznějov Dušan Bělohradský