Škola v Kaznějovském zpravodaji č. 2/2015

Škola v Kaznějovském zpravodaji č. 2/2015

Zdroj: Kaznějovský zpravodaj č. 2/2015

 

Slovo starosty 

(KZ č. 2/2015 - str.2)

V pátek 26.6. jsem si znovu uvědomil, jak ten čas letí. Do obřadní síně na městském úřadě se nahrnuli slavnostně oblečení, teď už bývalí žáci devátých tříd naší základní školy, aby převzali z rukou svých třídních učitelek a za přítomnosti ředitelky školy závěrečná vysvědčení. Jsou to vždy hezké chvíle, když sleduji, jak dojatí z loučení se svými učiteli, kamarády a tak dobře známým prostředím stojí na začátku své nové cesty, kterou s napětím a očekáváním vyhlížejí. Přeji jim všem, aby tato cesta měla správný směr a dovedla je k vytčenému cíli. Hodně štěstí, zdraví a úspěchů, milí absolventi kaznějovské „základky“.

Ing. Petr Sýkora, starosta

 

Smlouva o výpůjčce
(KZ č. 2/2015 - str.3)

Byla uzavřena smlouva o výpůjčce se Základní školou Kaznějov, jejímž předmětem je nové víceúčelové hřiště, na základě této smlouvy má široká veřejnost na hřiště bezplatný vstup.

 

Z městské knihovny
(KZ č. 2/2015 - str.4) 

V dubnu knihovna pořádala 4 přednášky s Ivanou Šmucrovou, na téma „Děti, písmo a my“ a „Písmo – náš obraz“ pro žáky druhého stupně ZŠ. Přednášky se uskutečnily ve Školním studijním a informačním centru – v knihovně Všeználek – v ZŠ Kaznějov. 

2. 6. 2016 byli žáci 1.A a 1.B. ZŠ v Kaznějově již tradičně pasováni na rytíře Řádu čtenářského králem Knihoslavem a slavnostně slíbili, že budou ctít slovo, ochraňovat knihy a statečně se bít za všechno krásné, co je v nich napsáno. Akce se zúčastnilo 48 žáků, předvedli jak se naučili číst a na památku si odnesli diplom a knihu. 

Soňa Tůmová

 

70. výročí konce 2. světové války
(KZ č. 2/2015 - str. 6)

U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války proběhl 7.5.2015 u památníku padlých u městského úřadu pietní akt, kterého se zúčastnili žáci Základní školy Kaznějov i veřejnost. Žáci V. A připravili krátké pásmo, ve kterém všem připomněli, že 2. světová válka nebyla jen smutnou částí světových dějin, o níž se učíme v hodinách dějepisu. Nebyla to válka stovky kilometrů daleko, ale válka, která zasáhla i obyvatele města Kaznějova přímo v jejich domovech. Žáci vzpomněli na kaznějovské občany, kteří se stali oběťmi nacistů: 

 • Arnošt Bernášek se narodil 27. května 1910 – zemřel 17. dubna 1945 na pochodu smrti. 
 • Rudolf Herajt se narodil 10. července 1912 – byl zastřelen 15. dubna 1943 při zatýkání gestapem v Horní Bříze. 
 • Josef Hlásek se narodil 13. dubna 1910 – zemřel 9. února 1945 při náletu v továrně ve Výmaru, kde pracoval jako vězeň. 
 • Vojtěch Koukolík se narodil 15. dubna 1911 – byl popraven 28. ledna 1944 v Drážďanech. 
 • Jaromír Macháček se narodil 1. února 1901 – zemřel v prosinci 1943 v Dachau. 
 • Vojtěch Pánek se narodil 21. dubna 1907 - byl popraven 28. ledna 1944 v Drážďanech. 
 • František Šmídl starší se narodil 14. srpna 1883 - zemřel 28. února 1943 v Osvětimi. 
 • František Šmídl mladší se narodil 28. června 1915 - byl popraven 28. ledna 1944 v Drážďanech. 
 • Karel Šmídl se narodil 4. listopadu 1917 – byl postřelen a ubit gestapem 17. dubna 1943 v Borovanech u Přeštic. 
 • František Štefl se narodil 1. dubna 1897- byl popraven 28. ledna 1944 v Drážďanech. 
 • František Valeš se narodil 22. ledna 1891 – zemřel 5. dubna 1945 ve Waldheimu. 
 • Vladimír Vyhnis se narodil 15. dubna 1911 – byl popraven 24. října 1942 v Mauthausenu.
 • Anna Vyhnisová se narodila 18. dubna 1912- byla popravena 24. října 1942 v Mauthausenu. 

Květinami, které zástupci tříd položili na pietní místo v našem městě, vyjádřili žáci úctu konkrétním lidem, kteří během dlouhých válečných let umírali. Děkujeme všem občanům, kteří se společně s žáky naší školy této vzpomínkové akce zúčastnili, a uctili tak památku padlých v 2. světové válce. 

Na téma 70. výročí osvobození proběhla na základní škole výtvarná soutěž, kterou vyhlásilo město Kaznějov. Nejlepší obrázky byly vystaveny ve vývěsních skříňkách v obci a vítězové jednotlivých kategorií získali pěkné ceny. 

Mgr. Eva Šimlová

 

Ze základní školy
(KZ č. 2/2015 str.7 - 8) 


VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD: ZA HARRY POTTEREM DO LONDÝNA A OKOLÍ, 3. - 8. 5. 2015 

 • Londýn – Greenwich: královská observatoř, nultý poledník, projížďka lodí po řece Temži, procházka kolem hradu The Tower – salvy na poctu narození princezny Charlote Alžběty Diany, přechod slavného mostu Tower Bridge, 
 • procházka po nábřeží Temže: divadlo Globe Theatre, muzeum Tate Modern, katedrála St Paul´s Cathedral
 • Oxford – Warner Bross Studios : slavné univerzitní město Oxford, Christ Church College, filmové ateliéry Warner Bross Studios, prohlídka expozice o natáčení filmů o Harry Potterovi
 • Chessington World of Adventures: celodenní návštěva fantastického zábavního parku, možnost jízdy na mnoha atrakcích, návštěva SafariZoo, akvária 
 • Londýn – Chelsea :  návštěva a prohlídka fotbalového stadionu Chelsea FC
 • přejezd metrem : Buckingham Palace, Westminster Abbey, Trafalgar Square, jízda na obřím kole London Eye 

 

PROJEKT REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY PLZEŇSKÉHO KRAJE „PODPORA PODNIKATELSKÝCH ZNALOSTÍ ŽÁKŮ ZŠ“

Ve školním roce 2014/15 se naše škola zapojila do projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ (reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0030). Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Na naší škole pracovaly 3 minipodniky (fiktivní firmy). V 9.B vznikla Hudební skupiny Lukáše Balouna, v 8. třídách Cestovní kancelář Black rose a reklamní agentura Magic design. 

Žáci se formou neformálního učení naučili prakticky aplikovat znalosti z povinných předmětů, pracovat v týmu, vyhledávat informace a prezentovat dosažené výsledky.V průběhu realizace projektu si vyzkoušeli na „vlastní kůži“, jaké je to „podnikat“. Založili si fiktivní podnik, vypracovali podnikatelský a marketingový plán a vyzkoušeli si spolupráci a obchodování s dalšími minipodniky.Obdrželi fiktivní živnostenské listy, umístili informaci o svém minipodniku na intraweb Minipodniky.cz. 

Vyvrcholením celoroční práce byl Veletrh minipodniků, na který si žáci připravili prezentaci svého minipodniku. Uskutečnil se 20. 5. 2015 v Parkhotelu Plzeň za účasti téměř 96 minipodniků. Zde se velice dobře prezentovali a v rámci odborného hodnocení se umístili v první třetině. Žáky práce bavila, propagaci podniků vymýšleli sami. 

 

TRADIČNÍ SPORTOVNÍ DEN NA NAŠÍ ŠKOLE 

V posledních dnech školy jsou žáci myšlenkami již na prázdninách, proto je na naší škole velmi oblíbený sportovní den, do kterého se zapojí všichni žáci 2. stupně – sportovci i fanoušci. Žáci si zahráli fotbal na novém moderním hřišti, které škola získala díky městu Kaznějov. Dalšími disciplínami byla přehazovaná-dívky a skok vysoký. Za vydatného fandění spolužáků sportovci vydali ze sebe maximum. Žákovské klání letos dopadlo takto:

 • PŘEHAZOVANÁ DÍVKY: 1. místo – 9. B, 2. místo 7. B, 3. místo – 8. B FOTBAL HOŠI: 1. místo – 9. B, 2. místo - 8. B, 3. místo – 7. A 
 • SKOK VYSOKÝ HOŠI: 1. místo - Jonáš Tichý, 2. místo – Dominik Čermák, 3. místo – Vojtěch Pešek 
 • SKOK VYSOKÝ DÍVKY: 1. místo – Kateřina Menclová

 

MODERNIZACE JAZYKOVÉ UČEBNY 

Pro zefektivnění výuky cizích jazyků se na naší škole dokončila modernizace jazykové učebny. Využití digitální-poslechové jazykové učebny je výborným výukovým prostředkem k zajištění jazykového vzdělávání. Při výuce cizích jazyků je největší důraz kladen na poslechové dovednosti a mluvený projev.
Zařízení umožňuje automatický odposlech, kontrolu libovolně zvoleného studenta i zkoušení, cílené procvičování a opakování s využitím digitálních materiálů na CD, volně šiřitelných nahrávek MP3, videí a výukových zdrojů z internetu, stejně jako nahrávek rodilých mluvčích. Žáci mohou mluvit souběžně s nahrávkou, pracovat individuálním tempem. Zvyšuje se jejich zapojení do výuky. Přínosné je rovněž využití simultánního záznamu komentářů, sledování odpovědí nebo překladů, práce s interaktivními učebnicemi.Výukovou jazykovou laboratoř tvoří uzamykatelný ovládací pult učitele se sluchátky a ozvučením (digitální přehrávač, nahrávání, MP3), dálkové bezdrátové připojení a studentské pracoviště se sluchátky s mikrofonem (24 kusů).
Děkujeme vedení školy a MěÚ Kaznějov. 

 

ŽÁCI SE LOUČILI S RODILÝM MLUVČÍM

Charlese si žáci během školního roku velmi oblíbili, proto i loučení s ním bylo velmi emotivní.

 

Na naší škole se toho během školního roku událo opravdu mnoho. Více na https://zskaznejov.webnode.cz/ 

Zde objevíte i školní časopis ZKAZKY (Z KAZnějovské základKY). Budeme rádi, když se začtete. 


Připravily: Mgr. Petra Kratochvílová, Mgr. Radka Lavičková, Mgr. Naděžda Pluhařová,