Škola v Kaznějovském zpravodaji č. 2/2014

Škola v Kaznějovském zpravodaji č. 2/2014

Zdroj: Kaznějovský zpravodaj č. 2/2014 - červenec

 

Z městské knihovny
(KZ č. 2/2014 - str. 6)

    Městská knihovna Kaznějov opět připravila slavnostní akci PASOVÁNÍ PRŇÁČKŮ. Akce se konala 27. 5. 2014, v dětském oddělení knihovny. Knihovnu navštívila třída 1.A s paní učitelkou Mgr. Šteflovou a třída 1.B s paní učitelkou Mgr. Sajnerovou a nechyběla zde ani paní ředitelka ZŠ Kaznějova Mgr. Patrichiová a starosta města Kaznějova p. Ing. Sýkora. 

    Žáci přišli vzorně připraveni a všem ukázali, co se za rok ve škole naučili. Po zkoušce ze čtení, jsme mezi sebe přívitali krále Knihoslava, který je pasoval na rytíře Řádu čtenářského. Na památku děti dostaly diplom a knihu.

 
  

    Dobrá nálada vládla i u hraní pexesa a poté při prohlížení nových knih. Na celé akci pomáhaly praktikantky ze střední školy SOŠ profesora Švejcara, Plzeň.
    Ve čtvrtek 22. 5. 2014 byly uspořádany dvě besedy pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ Kaznějov. Besedy proběhly ve Školním studijním a informačním centru – v knihovně Všeználek – v ZŠ Kaznějov. Pro děti byla připravena prezentace na téma Večerníček. Připomněli jsme si tradiční pořad na dobrou noc, který provází již několikátou generaci dětí. Vyprávění bylo zakončeno ukázkou pohádkových knih a vymalováním obrázku Večerníčka.

Soňa Tůmová

 

ZE ŠKOLSTVÍ…
(KZ č. 2/2014 - str. 7 - 8)


FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK

    Naše škola využila nabídky z projektu Západočeské univerzity „Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU“, CZ.1.07/2.3.00/35.0014,  který nabízel
realizaci přednášek a kroužků na základních a středních školách. Vybrali jsme si řadu zajímavých přednášek pro děti a také kroužek digitální fotografie, který vedl PhDr. Jan Mašek Ph.D.

  

      Žáci se seznámili se základy fotografování, kompozice, čili se kolem sebe dívat a vnímat okolí očima fotografa. Vyzkoušeli si i práci s profesionálním fotoaparátem, fotografování v improvizovaném ateliéru i v terénu. Vytvořené obrázky upravovali pomocí dostupných programů ve školní počítačové učebně.
 

ZÁJEZD DO FRANCIE

    V měsíci květnu se žáci naší školy s Mgr. Radkou Lavičkovou zúčastnili naučně poznávacího zájezdu do Francie. Navštívili mimo jiné hlavní město Paříž a její nejslavnější památky.


    

     Velkým zážitkem pro děti byla Normandie, zde spatřili pláž spojenou s „Dnem D“ - Omaha Beach, vojenský hřbitov a památník s 9387 hroby v blízkosti městečka Colevillesur-Mer. Zájezd byl zakončen návštěvou zábavního parku Disneyland Paris.
 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V KAZNĚJOVSKÉM KINĚ

    Jak přiblížit dětem knížky? Jak to „zaonačit“, aby více četly? Kaznějovská škola pozvala do našeho kina tři skvělé herce: Lukáše Hejlíka, Alana Novotného a Lenku Janíkovou.


   

    Výjimečným způsobem přiblížili větším dětem knihu Mikaela Olliviera Život k sežrání a menším dětem knihu Petry Braunové Ztraceni v čase. Žáci se výborně bavili a někteří si po zhlédnutí divadelního představení knihu i přečetli.
 

EXKURZE 6. ROČNÍK

    V rámci projektu Duhová škola, reg.č. CZ.1.07/1.1.30/01.0021 se žáci VI. tříd zúčastnili tematické exkurze Technické památky Šumavy, během které navštívili Muzeum Šumavy v Sušici (viz obrázek), sklárnu v Anníně, hradlový most Rechle a prošli se kolem řeky Vydry. I přes nepřízeň počasí se exkurze velmi vydařila. 

NOC KOSTELŮ (29. 5. 2014)

    Také naše škola se přidala k známé akci Noc kostelů. Děti vytvořily při hodinách výtvarné výchovy nápadité výkresy a výrobky a společně s paní Palmovou, která akci nadšeně připravovala, nachystaly výstavu všech prací v prostorách divadla Štace. Připravili si také s paní učitelkou Barbořákovou pásmo písní. Noc kostelů se i letos vydařila a již se těšíme na příští rok.
 

KNÍŽKOSPANÍ
    
    Na konci školního roku si děti z 2. B sbalily spacák, karimatku, svačinu a přestěhovaly se do kaznějovského divadla Šutr, kde se konala akce „Knížkospaní“. Užily si čtení knížek, a to až do úplného usnutí. Knížky dětem četli herci z divadelního spolku Štace.
    Děti mohly dokonce získat zlatý kupón, který byl jakousi vstupenkou do skladu kostýmů. Kouzelným výtahem odjely pak do divadelního podzemí, což bylo opravdu
tajemné a strašidelné. Před spaním nemohla chybět hudební chvilka při kytaře a pak už se každý zavrtal do svého spacáku. Snídani dětem poskytla jako sponzorský dar paní Malinová.


    

     Velký dík patří také paní Hepové, která celou akci vymyslela, a také všem „Štacákům“, kteří se do realizace akce nadšeně zapojili.
 

Vypracovala: Petra Kratochvílová

 

PROJEKTY ZŠ KAZNĚJOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
    
    V letošním roce se v rámci třetího období udržitelnosti aktivit projektu s názvem „Učení je skryté bohatství“, reg.č. CZ.1.07/1.1.12/02.0029 využívaly ve výuce nově vytvořené učební materiály, na 1.st. proběhly projekty zaměřené na významné dny v roce, na 2. st. projekty v hodinách anglického jazyka. V jarních měsících 2014 se uskutečnila školní kola ŽOČ (soutěž Žákovská odborná činnost pro žáky 2.st.) v hodinách zeměpisu, přírodopisu, angličtiny a matematiky. Žáci se také mohli zapojit do soutěží školního inform.centra „Všeználek“. Pro všechny ročníky školy byly připraveny v rámci EVVO zajímavé přednášky spisovatele, námořníka a kuchaře pana Jiřího Franka z Kralovic na téma „Karibik a Československá námořní plavba“, které zaznamenaly veliký ohlas. Žáci všech tříd se na vycházkách seznámili s prvními stanovišti Naučné stezky o Kaznějově.


    

     Na webových stránkách školy https://zskaznejov.webnode.cz/ si každý může najít vydávaný školní časopis ZKAZKY v elektronické podobě, který přináší o dění ve škole další zajímavé informace.
    Projekt „Duhová škola“ pokračuje na ZŠ druhým rokem. V odborných studiích je doloženo, že když dítě v šesti letech vstupuje do základní školy, má asi 95 % vrozené tvořivosti. Když opouští vysokou školu, zůstává mu cca 13-20 % tvořivosti. Ve škole si uvědomujeme nutnost vytvoření podmínek, které podpoří rozvoj tvůrčích schopností dětí. I proto realizujeme výjimečný projekt s reg.číslem CZ.1.07/1.1.30/01.0021 pod názvem „Duhová škola“, do kterého jsou zapojeni téměř všichni pedagogové školy a který je zaměřený zejména na činnostní učení, badatelské aktivity a rozvoj tvořivosti všech žáků školy. V rámci tohoto projektu bylo dokončeno zakoupení vybavení dílen, inovativních didaktických pomůcek, logických her a odborné literatury v celkové hodnotě cca 950 000,- Kč. Jedná se o nadstandardní vybavení školy moderními pomůckami v oblasti matematiky, v přírodně a technicky zaměřených oborech. Zlepšením podmínek se výrazně zvýšila kvalita výuky školy, která umožňuje nové metody a formy práce žáků.
    Také probíhalo ověřování vytvořených námětů pedagogy školy, od září 2013 se žáci opět mohli zapojit do činnosti kroužků: „Kroužek mladých přírodovědců“, „Chemickobiologický kroužek a badatelské aktivity“, „Matematika hravě“, „Zábavná matematika“, „Keramický kroužek“, „Kroužek mladého technika“, kroužek
„Terénní výzkum se sledováním počasí“. Pro žáky byla připravena přednáška o používání senzorů PASCO v kroužku terénního výzkumu, také žáci absolvovali řadu odborných exkurzí.
    Žáci 3. roč. navštívili Národní technické muzeum Praha a expozici Mořský svět, žáci 5. roč. Národní technické muzeum, ZOO Praha a 3D Planetárium v Plzni, 6. třídy se v rámci exkurze seznámili s technickými památkami Šumavy (hradlový most Rechle, Betlém v Muzeu Šumavy v Sušici, poznali řemesla na Šumavě, navštívili sklárnu v Anníně) a prošli údolí řeky Vydry. Žáci 8. tříd navštívili některé technické památky Prahy, např. lanovku a rozhlednu Petřín, bludiště na Petříně, Zlatou uličku na Pražském hradě, při další exkurzi kavárnu pro nevidomé a výstavu dinosaurů. Žáci 9. tříd poznali na Šumavě na Lipně Stezku korunami stromů, vodní elektrárnu Lipno, navštívili Veletrh středních škol v Plzni, SOU stavební v Plzni, plzeňský pivovar Prazdroj a 3D Planetárium. Žáci 6., 7. a 8. tříd letos navštívili
také Science centrum Techmánia a 3D Planetárium v Plzni, kde vždy viděli zajímavý film v 3D Planetáriu, show „Nad zvukem“, „Tekutý dusík“ a s velkým zaujetím si vyzkoušeli řadu technicky zaměřených interaktivních expozic.


    

     Všechny uvedené aktivity výrazně inovují výuku v přírodovědných a technických oborech vzdělávání, náklady na realizaci aktivit projektu byly hrazeny Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
    Naše ZŠ se zapojila i do projektu s názvem „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“ ,CZ.1.07/1.1.00/44.0002, který realizuje Střední škola Horní Bříza. Několik našich žáků pravidelně od února 2014 navštěvovalo kroužky v SŠ Horní Bříza a 2 žáci se zúčastnili první týden v červenci 2014 Příměstského tábora v Horní Bříze.

 

Vypracovala: Naděžda Pluhařová