Sčítání lidu 2001 - Kaznějov

Sčítání lidu 2001 - Kaznějov

Zdroj: Český statistický úřad
https://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/559008?OpenDocument

 

Název obce: Kaznějov, Kód obce: 559008, NUTS 4: CZ03251. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem

 2999

z toho ženy

 1542

Muži

svobodní

 601

ženatí

 727

rozvedení

 96

ovdovělí

 30

nezjištěno

 3

Ženy

svobodné

 508

vdané

 750

rozvedené

 122

ovdovělé

 155

nezjištěno

 7


2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem

 2999

v tom ve věku

0-4

 141

5-14

 358

15-19

 194

20-29

 536

30-39

 387

40-49

 476

50-59

 449

60-64

 144

65-74

 209

75+nezj.

 105


3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší

 2500

v tom
podle
stupně
vzdělání

bez vzdělání

 10

základní vč. neukončeného

 544

vyučení a stř. odborné bez mat.

 1073

úplné střední s maturitou

 637

vyšší odborné a nástavbové

 66

vysokoškolské

 149

nezjištěné vzdělání

 21


4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem

 2999

z toho
národnost

česká

 2903

moravská

 1

slezská

 1

slovenská

 32

romská

 7

polská

 3

německá

 2

ukrajinská

 5

vietnamská

 0


5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem

 2999

Věřící

 346

z toho

církev římskokatolická

 287

církev českosl. husitská

 20

českobratrská církev evangel.

 7

pravoslavná církev

 0

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi

 2

Bez vyznání

 2415

Nezjištěné vyznání

 238


6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem

 2999

Ekonomicky aktivní celkem

 1698

v tom

zaměstnaní

 1578

z toho

pracuj. důchodci

 57

ženy na mat. dov.

 23

nezaměstnaní

 120

Ekonomicky neaktivní celkem

 1294

z toho

nepracuj. důchodci

 532

žáci, studenti, učni

 498

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou

 7


7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem

 2999

Ekonomicky aktivní celkem

 1698

z toho
podle
odvětví

zemědělství, lesnictví, rybolov

 43

průmysl

 681

stavebnictví

 190

obchod,opravy motor. vozidel

 148

doprava, pošty a telekomunikace

 135

veřejná správa, obrana, soc. zabez.

 71

školství, zdravot., veter. a soc. činn.

 116


8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání

 1452

z toho

v rámci obce

 646

v rámci okresu

 337

v rámci kraje

 367

do jiného kraje

 32

vyjíždějící do zam. denně mimo obec

 640

Žáci vyjíždějící denně mimo obec

 173


9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti

 1104

v tom

s 1 HD

 1021

se 2+ HD

 83

Hospodařící domácnosti

 1207

v tom

s 1 CD

 1196

se 2+ CD

 11

Cenzové domácnosti

 1218

v tom

úplné rodiny

 743

z toho se závisl. dětmi

 331

neúplné rodiny

 152

z toho se závisl. dětmi

 93

nerodinné domácnosti

 20

domácnosti jednotlivců

 303


10. Domovní fond


Domy úhrnem

 489

z toho domy obydlené

 432

z úhrnu
obydlených
domů 

rodinné domy

 352

bytové domy 

 75

domy
podle
vlastnictví

soukromých osob

 351

obce, státu

 27

SBD

 28

domy
postavené

do 1919

 35

1920-1945

 96

1946-1980

 217

1981-2001

 81


11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem

 432

z toho
podle
podlaží

1-2

 362

3-4

 56

5+

 11

počet
domů
vybavených

přípojkou na kanalizační síť

 370

vodovodem

 427

plynem

 326

ústředním topením

 357


12. Bytový fond


Byty úhrnem

 1213

v tom

byty obydlené

 1104

z toho

v rodin. domech

 414

v bytov. domech

 684

byty neobydlené v obydl. domech

 52

byty neobydlené v neobydl.domech

 57

z toho
podle důvodu

obydl. přechodně

 12

slouží k rekreaci

 15


13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem

 1104

z toho
podle
právního
důvodu
užívání

ve vlastním domě

 347

v osobním vlastnictví

 64

nájemní

 376

člena bytového družstva

 239

z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností

1 místnost

 126

2 místnosti

 430

3 místnosti

 336

4 místnosti

 125

5+ místností

 81


14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem

 1104

byty
podle
vybavení

plyn v bytě

 805

vodovod v bytě

 1093

vlastní splachov.záchod

 1075

vlastní koupelna, sprchový kout

 1076

ústřední topení

 882

etážové topení

 60

průměrný
počet

osob na byt

 2,7

osob na obytnou místnost 8+m2

 1,02

obytné plochy na byt

 49,05

obytné plochy na osobu

 18,07

obytných místn. na byt

 2,67