Schůzka se zástupci středních škol - 2. 11. 2017

Schůzka se zástupci středních škol - 2. 11. 2017

Schůzka se zástupci středních škol

 

      Na naší škole se letos tradičně konalo setkání vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci středních škol. V podvečer 2.11.2017 se společně sešli ve školní jídelně, aby se  domluvili nad zajímavými obory a možnostmi středoškolského či učňovského studia.

      Navštívili nás zástupci z našeho blízkého okolí – SŠ Kralovice a G a SOŠ Plasy, ale i z Plzně:  VOŠ a SPŠ elektrotechnické, SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara, SPŠ dopravní, SPŠ stavební, SŠ informatiky a finančních služeb, Hotelové školy Plzeň, ISŠ živnostenské, Střední zdravotnické školy Plzeň,  SOU elektrotechnického i SOU stavebního.

      Akce proběhla za velkého zájmu žáků i jejich zástupců, kteří se mohli blíže seznámit s nabízenými obory a podmínkami a možnostmi studia.

      Přejeme vycházejícím žákům, aby úspěšně zvládli letošní přijímací řízení a s úspěchem vystudovali svůj vysněný obor.

                                                                                                                                  

 V.Vitoušová, vých.poradce