Rozvrhy pro 8. třídy ve šk.r. 2019/2020

Rozvrhy pro 8. třídy ve šk.r. 2019/2020

 

Třída 8.A - třídní učitelka Mgr. Ilona Barbořáková
Rozvrh 8.A - 600.jpg (88934)

 

Třída 8.B - třídní učitelka Mgr. Petra Kratochvílová
Rozvrh 8.B - 600.jpg (88153)