Rozvrhy pro 6. třídy ve šk.r. 2019/2020

Rozvrhy pro 6. třídy ve šk.r. 2019/2020

 

Třída 6.A - třídní učitelka Mgr. Kateřina Babičková
Rozvrh 6.A - 600.jpg (86623)

 

Třída 6.B - třídní učitelka Mgr. Vladimíra Houbová
Rozvrh 6.B - 600.jpg (83822)