Rozvrhy pro 4. třídy ve šk.r. 2019/2020

Rozvrhy pro 4. třídy ve šk.r. 2019/2020

Třída 4.A - třídní učitelka Mgr. Kateřina Beranová
Rozvrh 4.A - 600.jpg (80166)

 

Třída 4.B - třídní učitelka Mgr. Hana Patrichiová
Rozvrh 4.B - 600.jpg (79545)