Rozvrhy pro 3. třídy ve šk.r. 2019/2020

Rozvrhy pro 3. třídy ve šk.r. 2019/2020

Třída 3.A - třídní učitelka Mgr. Iva Zelenková
Poznámka - Upravený rozvrh od 1. února 2020

 


Třída 3.B - třídní učitelka Mgr. Ivana Kozlíková
Poznámka - Upravený rozvrh od 1. února 2020