Rozvrhy pro 1. třídy ve šk.r. 2019/2020

Rozvrhy pro 1. třídy ve šk.r. 2019/2020

Poznámka: Upravené rozvrhy od 4. září 2019
 

Třída 1.A - třídní učitelka Mgr. Zdenka Havlenová
Rozvrh 1.A - 600.jpg (70666)

 

Třída 1.B - třídní učitelka Mgr. Libuše Sajnerová
Rozvrh 1.B - 600.jpg (75070)