Recyklohraní - 15. května 2014

Recyklohraní - 15. května 2014

Recyklohraní

 

Žáci 4. A a 4.B  byli 15.5.2014 na exkurzi ve sběrném dvoře města Kaznějov.

Prohlédli si, kde se v našem městě shromažďuje odpad, který nepatří do popelnice. Zajímali se hlavně o ukládání nebezpečného odpadu a elektroodpadu.


Pracovní listy a fotografie paní učitelka poslala do internetové soutěže Recyklohraní, které se naše škola pravidelně účastní.

 

Vypracovala Mgr. Pavla Záturová