Radovánkohraní – 12. 6. 2017

Radovánkohraní – 12. 6. 2017

Radovánkohraní – 12. 6. 2017


    Místní Radovánek uspořádal pro děti z 1. st. naší školy „Radovánkohraní“. V pondělí 12. června se tam většina tříd vypravila. Každý žák obdržel kartičku s názvy stanovišť a úkolem bylo projít a splnit všechny discipliny, které se nesly v „cirkusovém duchu“. Děti si mohly vyzkoušet různá rovnovážná cvičení, provazochodectví, žonglování, točení obručí aj. Vyvrcholením bylo vystoupení vybraných zástupců z každé třídy, kteří si secvičili a předvedli krátkou ukázku také s cirkusovou tematikou. Bylo to příjemné dopoledne.

Mgr. Ivana Kozlíková