Prvouka ve 2. A - září 2017

Prvouka ve 2. A - září 2017

Prvouka ve 2. A

    Ve 2. ročníku se žáci v předmětu Prvouka seznamují s pokojovými rostlinami, které si všichni pěstujeme doma pro radost a pro zkrášlení našich místností. Zjistili, že o pokojové květiny se musí pravidelně starat, např. zalévat, kypřit, hnojit, přesazovat, že z listů se musí otírat prach a že květiny se také občas rosí. Učili se poznávat africkou fialku, muškát, azalku, klívii, fikus, kaktus, hyacint a také palmu. Poslední květina děti rozesmála, neboť mají ve třídě mezi sebou žáka s příjmením Palma a ještě jeho sestru Palmovou. Myslím, že na květinu – palma – nikdo nezapomene.

                                                                                         Zapsala: Mgr. Havlenová