První pomoc a resuscitace - 28. dubna 2011

První pomoc a resuscitace - 28. dubna 2011

 

 

 

Přednáška byla vedena dvěma záchranářkami ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Obsah byl sestaven z teoretické prezentace, ve které se žáci dozvěděli vše potřebné o srdeční, dechové zástavě a krvácení.

Poté následovalo krátké video, které žákům přiblížilo postup při zástavě krvácení a resuscitaci při srdeční zástavě. Po zhlédnutí videa si všichni žáci mohli prakticky vyzkoušet na modelech nepřímou masáž srdce, umělé dýchání nebo obvazovou techniku. 

Celá akce byla pro žáky velice přínosná, neboť sami zjistili, že rychlým a včasným zákrokem mohou zachránit své kamarády nebo ostatní lidi.