Průvodce Lisabonskou smlouvou

Průvodce Lisabonskou smlouvou

V Koutku snadné četby na portálu EUROPA je ke stažení brožura Evropské komise Váš průvodce Lisabonskou smlouvou (pdf - 1,2 MB - 20 stran)

Lisabonská smlouva zajišťuje, aby EU byla demokratičtější, účinnější a transparentnější. Umožňuje občanům a parlamentům více ovlivňovat dění na evropské úrovni, a zajišťuje Evropě jasnější, silnější hlas ve světě, přičemž současně chrání zájmy jednotlivých členských států.

Brožura byla sice vydána v červenci 2009, ale ratifikační proces byl na podzim roku 2009 úspěšně dovršen ve všech 27 členských zemích EU a Lisabonská smlouva je platná od 1. prosince 2009.

V brožuře jsou uvedeny stručně všechny základní informace.

 

 

 


Obsah
 

ÚVOD

UNIE PRO 21. STOLETÍ

HLAVNÍ USTANOVENÍ LISABONSKÉ SMLOUVY

DALŠÍ INFORMACE : Cesta k Lisabonu •  Více o institucionálních změnách • Některé odborné výrazy