Prosinec ve třídě 2. B - 2018

Prosinec ve třídě 2. B - 2018

Prosinec ve třídě 2. B


    Tento měsíc je plný očekávání. Tradičně ho zahajuje Mikuláš, který nás spolu s čerty navštívil a za písničku rozdal sladkou nadílku. Tento den byl vůbec zvláštní, neboť celá třída se „čertovsky“ proměnila. Nejen, že tu byli samí malí čertíci s paní učitelkou Čertíkovou, ale také samé čertovské úkoly s čertovskou diskotékou. V dalších dnech nás čekala spousta práce – nacvičování besídky pro rodiče, výroba dárečků, pozvánek, přáníček, zdobení stromečku. Pro nadaci „Pomozte dětem“ jsme vyráběli zasněženou skleničku na svíčku, pro rodiče krásného andílka z keramické hlíny v naší školní keramické dílně. Besídkou pro rodiče nás provázel Večerníček v podání Vašíka Nového. Děti úžasně nacvičily a předvedly krátká vystoupení z několika Večerníčků. Poté následovalo pásmo básniček, písniček a koled, které všichni (jako opravdoví muzikanti) perfektně doprovázeli na dětské hudební nástroje. Po programu následovalo občerstvení a volná zábava. Poslední školní prosincový den se nesl výhradně v duchu Vánoc. Nejvíce radosti všem přinesl Ježíšek.

                                                                                                                          tř. uč. Ivana Kozlíková