Projekty ve výuce od A do Z - K.Balharová

Projekty ve výuce od A do Z - K.Balharová

Elektronická kniha předkládá náměty, zpracované projekty, přílohy a doplňkový materiál k jednotlivým projektům.
 

Projekty ve výuce od A do Z - Kamila Balharová

 Proč to všechno?
Úvod : Pro projekty potřebujete své žáky získat, nadchnout • Proč a pro koho jsem tuto knihu napsala?   Pro inspiraci!

Teorie, výuka

Projekty : Jaký by měl správný projekt být? A čeho chceme dosáhnout tím, že ho uskutečníme? • A co naše projekty a současné trendy ve výuce? • Naplňují projekty cíle základního vzdělání?    ANO

 Témata projektů

Náměty na projekty : Adopce na dálkuAutoevaluaceCizinci v PrazeEgyptEkologieEmigraceHouštěvníkJazykLidská právaMěsto budoucnostiMoje rodinaNovinářská kachnaOregonská stezkaPoznáváme světPravěkRenesanceRobinsonSlovanéStředověkSvíčkováVícejazyčný slovníkVesmírVodaZodpovědnost

Zpracované projekty
Praktická část - zpracování jednotlivých projektů

Projekty, které jsou vytvořeny pro žáky 1. stupně:
Houštěvník
Lidé v pravěku
Robinson
Výstavba zoologické zahrady
Přílohy a materiály
Projekty vytvořené pro 2. stupeň:

Adopce na dálku
Autoevaluace
Egypt
Emigrace
Oregonská stezka
Renesance
Robinson
Staří Slované
Vesmír

Projekty s využitím kooperace 1. a 2. stupně jsou mezi žáky velmi oblíbené. Patří k nim:
Pravěk
Středověk

Celoškolní projekty:
Voda
Adopce na dálku - tento projekt je možno na celoškolní upravit

Přílohy a materiály

Rozsáhlý seznam příloh a materiálů ke stažení

Diskuse

O autorech