Projektový den na SOŠ Kralovice - 22. října 2019

Projektový den na SOŠ Kralovice - 22. října 2019

                    Projektový den na SOŠ Kralovice

    V úterý 22. 10. 2019 se na SOŠ Kralovice uskutečnil projektový den, kterého se zúčastnilo 22 žáků 8. a 9. ročníku ZŠ Kaznějov. Cílem této každoroční akce bylo co nejvíce přiblížit žákům studijní obory kralovické střední odborné školy. Deset dívek navštívilo hlavní budovu školy, kde získaly informace o maturitním oboru „Sociální práce.“ Kromě toho si mohly vyzkoušet na figurínách resuscitaci pacienta, dozvěděly se informace z oblasti zdravovědy a zahrály si na tvořivé ošetřovatelky seniorů. 

    Chlapci a jedna dívka strávili celé dopoledne v dílnách odborného výcviku. Po základních informacích o učebních oborech „ Automechanik“ a „0pravář zemědělských strojů“ se rozdělili na dvě skupiny a postupně procházeli kovárnou, svařovnou, dílnou se stroji na obrábění kovů a dílnou automechaniků.  Na jednotlivých pracovištích si pod vedením mistra odborného výcviku zkusili kovat, letovat a ohýbat železo a také pracovat na soustruhu. Veškeré výrobky si odnesli domů jako suvenýr z tohoto zdařilého dopoledne.

 

                                                                                                                                                       Tomáš Korelus