Projekt Rodilí mluvčí do škol

Projekt Rodilí mluvčí do škol

Projekt Rodilí mluvčí do škol
        

    Naše škola se zapojila do projektu „Rodilí mluvčí do školzvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů.“

    Každé pondělí, středu a pátek, od prosince 2014 do konce školního roku 2014/2015, je ve výuce v hodinách anglického jazyka ve třídách 5. – 9. přítomen zahraniční lektor, Mr. Charles Scoufarides. Rodilý mluvčí je zapojen do výuky angličtiny nepravidelně i v nižších ročnících, v 9.třídě i v hodinách konverzace AJ, dle zájmu dalších vyučujících je možné zapojit rodilého mluvčího i do nejazykových předmětů (tzv. metoda CLIL), pro zájemce z 9.ročníku probíhá konverzace i mimo vyučování. Co nejvíce využíváme možnosti komunikace rodilého mluvčího se žáky, z důvodu zlepšování komunikačních dovedností žáků v angličtině.

    Pro zájemce z řad pedagogických i nepedagogických pracovníků probíhá každý pátek konverzace AJ na různá témata. Rodilý mluvčí se účastní i mimoškolních aktivit, např. keramického kroužku.

    Hodiny s rodilým mluvčím se setkávají u žáků s velkým zájmem, přirozeným důsledkem by mělo být zvýšení jejich motivace k učení se cizímu jazyku a zlepšení se v komunikativních dovednostech.

    Kontaktní osobou za naši školu, která zajišťuje organizaci a komunikuje s rodilým mluvčím a spolupracuje s NIDV Plzeň je Mgr. Radka Lavičková.