Projekt Den stromů

Projekt Den stromů

V úterý 20. října 2009 oslavili žáci ZŠ Kaznějov „Den stromů“. 

Celé školní akci zaměřené na tento svátek předcházely přípravy, během kterých žáci v rámci výuky přírodovědy a přírodopisu absolvovali botanicko-dendrologickou exkurzi v okolí boleveckých rybníků, besedy o stromech a jejich významu v ekosystému.

Botanicko-dendrologická exkurze v okolí boleveckých rybníků

V září 2009 se žáci ZŠ Kaznějov zúčastnili botanicko-dendrologické exkurze k Boleveckým rybníkům. Účastníky exkurze provázeli pracovníci Lesů ČR. 

Žáci si hravou formou zopakovali znalost stromů a pomocí velmi dobře připravených aktivit a úkolů poznávali les všemi smysly. Poznávali hmatem přírodniny, poslepu vnímali zvuky lesa. V časovém limitu hledali přírodniny podle seznamu. Připravené hry procvičovaly i pozorovací talent dětí a jejich pozornost.

Podrobnější informace o akci je na stránce Dendrologická exkurze - Bolevec - září 2009
Fotografie z akce jsou ve fotogalerii - Dendrologická exkurze - Bolevec

Výtvarná soutěž s tématikou "Les"

Všichni žáci školy se zúčastnili výtvarné soutěže s tématikou „Les“. Jejich práce byly vystaveny ve vestibulu školy a ostatní spolužáci svým hlasem vybírali nejlepší výtvarná díla.

Celoškolní akce vyvrcholila v úterý 20. října 2009, kdy byly za přítomnosti starosty města a ředitele školy vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže.

Vítězové jednotlivých kategorií pak společně zasadili před budovou školy symbolický strom.

 

Výstavka  "Ekosystém les 
aneb co můžeme vidět při procházce přírodou"

V následujících dnech projekt pokračoval výstavkou s názvem „Ekosystém les aneb co můžeme vidět při procházce přírodou“, kterou pro žáky MŠ a prvního stupně ZŠ připravili žáci 8. a 9. ročníku. 
Po shlédnutí botanických a zoologických preparátů následovala krátká beseda, kterou vedli dva přírodovědci z 9. třídy.

 

Návštěva moravských ornitologů

Zajímavým a poutavým zpestřením byla i návštěva moravských ornitologů, kteří na školu zavítali ve středu 21.října a v hodinové ukázce předvedli žákům MŠ a ZŠ 27 dravců s odborným výkladem a praktickými letovými ukázkami.