Projekt Cesta Evropou – Škola v srdci Evropy

Projekt Cesta Evropou – Škola v srdci Evropy

    Od února roku 2009 probíhal  na naší škole ve spolupráci s DDM Radovánek projekt na podporu kampaně „Evropa mladýma očima“ pod názvem Cesta Evropou – škola v srdci Evropy, který byl garantován MŠMT. 
    Cílem tohoto projektu bylo přispět k rozvoji dalšího vzdělávání žáků a studentů, prostřednictvím podpory vzdělávání a výchovných aktivit působit na celkové formování mladého člověka, na podporu a rozvoj jeho vlastní osobnosti, talentu a zájmu v kontextu s potřebami společnosti. 

    Veškeré aktivity týkající se informací o Evropské unii a našeho půlročního předsednictví v EU byly přizpůsobovány věku žáků. V hodinách zeměpisu, dějepisu, českého jazyka, biologie, anglického a německého jazyka, v občanské výchově a rodinné výchově, ale i v hodinách matematiky, chemie a fyziky měli žáci zadané státy EU a témata ( např. osobnosti, vědci, chráněné parky, rezervace, vzdálenosti, geografie, kuchyně, historie….), která vyhledávají za pomoci vyučujících, dále samostatně zpracovávají a výsledkem celé práce bylo vytvoření encyklopedie zemí EU.

 

Nástěnka - nástěnky

Na počátku všeho jsme spolu s dětmi připravili nástěnku, ve třídách viselo logo projektu, zároveň emblém naší školy - Škola v srdci Evropy, a postupně se vše dolaďovalo.
  
Exkurze do Plzně

14.4.2009 – Muzeum strašidel + ZOO ( evropská zvířátka v ZOO) – žáci 4.,5. tříd
Duben 2009 - Návštěva muzea strašidel v Plzni (fotogalerie)

  

15.4.2009 - Muzeum strašidel (výchovně-vzdělávací program) – žáci 1. – 3. tříd

  

16.4.2009 – TECHMÁNIE (program zaměřený na učivo fyziky a chemie) + Pivovar - žáci II.stupně ( 6. – 9.třídy )

 

16. dubna 2009 - Návštěva interaktivní výstavy TECHMANIA (informace o našich akcích) 
16. dubna 2009 - Návštěva interaktivní výstavy TECHMANIA (fotogalerie)

 


 

22.4.2009 - Muzeum strašidel (automatická kresba „Artrelax“-uvolňuje napětí a stres, beseda s autory knih Dva tucty plzeňských pohádek a Půl kopy pověstí) plzeňské podzemí + pivovarské muzeum ( žáci II.stupně )

Duben 2009 - Návštěva muzea strašidel v Plzni (fotogalerie) 

22. dubna 2009 - Návštěva Pivovarského muzea v Plzni (fotogalerie)
 

 

 

Makety významných staveb

Během celého projektu se žáci v hodinách rodinné a občanské výchovy dozvídali informace o vzniku EU a členských zemích EU přiměřeně věku žáků, žáci 9.ročníku vytvářeli Europass při hodině anglického jazyka a dozvěděli se informace o práci v zahraničí. V hodinách výtvarné výchovy p.uč.Tymrové žáci vytvářeli makety důležitých a významných objektů a památek zemí EU.

1. června 2009 - Den dětí v duchu zemí Evropské unie  (fotogalerie)


 

 Časopisy
 Na základě sesbíraných materiálů od žáků 4.-9. roč. byly vytvořeny časopisy k prevenci sociálně patologických jevů – Šikana, Kouření a drogy.
 Zájezd do jižní Anglie

   V květnu se uskutečnil výchovně-vzdělávací zájezd do Jižní Anglie, kde jsou děti ubytovány v rodinách, tudíž jsou nuceni aktivně používat anglický jazyk.

  1. června - Den dětí v duchu zemí EU

   1.června se uskutečnil Den dětí, který se opět nesl v duchu zemí EU. Žáci od 6. do 9. tř. vytvořili smíšená družstva a každé družstvo si vylosovalo název státu EU, za který soutěžilo. V budově školy i v jejím okolí byla stanoviště, kde jednotlivá družstva plnila zadané úkoly.

1. června 2009 - Den dětí v duchu zemí Evropské unie  (fotogalerie)Prostor o přestávce vyplnila barmanská show, která se dětem velice líbila.

Několik dívek a chlapců ze 7. a 9. roč. zároveň připravovali ve školní kuchyňce vybrané pokrmy z některých zemí EU.

 
Odpoledne se konala pro pozvané hosty – pan starosta ing. Petr Sýkora, paní ředitelka DDM Radovánek Bc.Eva Tischlerová, paní ředitelka firmy Best Iveta Churavá, vedení školy – výstava zmíněných maket staveb a ochutnávka pokrmů

 2. června - minifotbálek a slavnostní zakončení
   2.června proběhl minifotbálek zemí EU 

Slavnostní ukončení obou dnů proběhlo 2. června, kde byly žákům předány symbolické ceny, které naší škole zaslala některá velvyslanectví

 Reakce žáků na dny 1. a 2. června 2009
 Tyto dny se líbily ...

 

 

 Encyklopedie zemí Evropské unie
   Úplným vyvrcholením celého projektu byla Encyklopedie zemí Evropské Unie, kterou vytvořili žáci 2.stupně ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů, jednak v českém jazyce, dále i v jazyce anglickém.