Přírodovědné aktivity - 21.3.2016

Přírodovědné aktivity - 21.3.2016

Přírodovědné aktivity

 

    V rámci EVVO a udržitelnosti Grantového projektu „UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ – INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV se v pondělí 21.3.2016 uskutečnila vycházka žáků VI.B do lesa v okolí ZŠ Kaznějov.

    Lektorka paní Ing. Daniela Jahodová seznámila žáky se základními funkcemi lesa, učila žáky vnímat les a přírodu se všemi jejich zákonitostmi. Žáci si zahráli v přírodě několik her, při kterých využívali přírodniny, učili se postřehu, spolupráci.

    Vycházka, kterou zajistila Mgr. Ilona Barbořáková, se žákům líbila.