Příloha Provozního řádu - Návštěvní řád Internetu ŠSIC

Příloha Provozního řádu - Návštěvní řád Internetu ŠSIC

 

 

P Ř Í L O H A   P R O V O Z N Í H O   Ř Á D U 

Návštěvní řád Internetu
„Školního studijního informačního centra (ŠSIC) -ZŠ Kaznějov“

„Učení je skryté bohatství –inovace výuky ZŠ Kaznějov“
(reg.číslo projektu : CZ.1.07/1.1.12/02.0029)

…………………………………………………………………………………………………

 

1. Služby Internetu může využívat každý uživatel Školního studijního informačního  centra školy (dále ŠSIC) v souladu s Provozním řádem ŠSIC.

2. Předpokládá se, že uživatel má základní znalosti s prací na počítači; pokud ne, vyžádá si od pedagogického pracovníka ŠSIC základní informace.

3. Uživatelé dbají pokynů pracovníků ŠSIC, zároveň jsou povinni zapsat se před využíváním počítače do záznamového sešitu - PC1, PC2 nebo PC3: datum, zahájení i ukončení práce na stanici Internetu (dále PC), tiskace své celé jméno, třídu a podpis.

4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno instalovat software, nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat systémové soubory či adresáře.

5. Soubory nahrané z Internetu lze ukládat na disku H. Není povoleno nahrávat soubory na jiné místo.

6. U jedné stanice PC mohou pracovat nejvýše dva uživatelé; výjimku povoluje pracovník ŠSIC.

7. Není povoleno používat počítačové hry.

8. Provozovatel ŠSIC nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu, ani za eventuálně obsahující viry. V případě, že se na PC objeví hlášení o přítomnosti viru je uživatel povinen okamžitě přerušit práci a uvědomit pracovníka ŠSIC.

9. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech.

10. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu s rasistickým, pornografickým obsahem; stránky, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem ČR.

11. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán pracovníkem ŠSIC.

 

V Kaznějově 10. 2. 2011
 

     ……………………..                                                                        ……………………                                                                 

   Mgr. Hana Patrichiová                                                             Mgr. Jiří Henžlík 

        manažer projektu                                                                     ředitel školy