Presentace - Vyhledávání zdrojů o EU

Presentace -  Vyhledávání zdrojů o EU

Vyhledávání zdrojů o EU – Presentace na odborném semináři Eurocentra Praha  „Jak učit o Evropské unii – Vyhledávání zdrojů o EU“  dne 9. října 2007 • Ke stažení: pdf – 36 obrázků – 5 MB • Aktualizovaná verze 9.1.2010
Vyhledávání zdrojů o EU - 6 obrázků na stránku • Aktualizovaná verze 9.1.2010 • Ke stažení: pdf – 6 stran - 1,7 MB • Aktualizovaná verze 9.1.2010 


Poznámka
: Oba materiály jsou ve formátu pdf - všechny internetové odkazy jsou po klepnutí aktivní - okamžitě se dostanete na příslušnou webovou stránku. 
• První materiál je samostatná presentace - 36 obrázků
• Druhý materiál představuje obrázky z první presentace - po 6 na stránce. Rovněž zde jsou internetové odkazy aktivní.