Presentace o EU - EU v kostce

Presentace o EU - EU v kostce

    Na serveru EUROPA  v části EU v kostce  je ilustrovaná powerpointová presentace o EU , která objasňuje, jak Evropská unie funguje a co pro vás dělá.

    Může se hodit při vyučování nebo třeba při přípravě na proslov na nějaké související téma. Listy prezentace nejsou řazeny podle žádného klíče a záměrem prezentace není ani poskytnout vyčerpávající a ucelený přehled. Je připravena tak, abyste si mohli vybrat pro vás zajímavá témata a kombinovat je se svými materiály. Prezentace obsahuje nejzákladnější fakta a hlavní termíny, aby ji mohli sledovat i ti, kteří toho zatím o EU moc neví. Před vlastním projevem byste si však své vlastní znalosti měli prohloubit, abyste k prezentaci mohli přidat kvalitní komentář. K tomu můžete využít informace na stránkách „EU v kostce".

Celá presentace v jednom souboru ke stažení (ppt – 10,8 MB – 47 obrázků)

 
 

Jednotlivé obrázky presentace jsou ke stažení v tabulce.

Základy Evropské unie Několik základních číselných údajů o EU
 • Evropská unie: 497 milionů obyvatel – 27 zemí [661 Kb]
 • Zakladatelé [959 Kb]
 • Symboly EU [1,355 Kb]
 • 23 úředních jazyků [406 Kb]
 • Osm rozšíření [672 Kb]
 • Rozšíření, které spojilo rozdělenou Evropu. [1,686 Kb]
 • Demokratická spolupráce států EU stojí na právních základech - smlouvách [615 Kb]
 • Lisabonská smlouva – Evropa v 21. století  [327 Kb]
 • Transparentní unie, která slouží občanům  [547 Kb]
 •  

 • Obyvatelstvo EU v porovnání s některými zeměmi světa [330 Kb]
 • Celková rozloha EU v porovnání s některými zeměmi světa [327 Kb]
 • Jak bohatá je EU v porovnání s ostatními zeměmi? [339 Kb]
 • Jak velké jsou země EU?  [345 Kb]
 • Kolik mají země EU obyvatel?  [341 Kb]
 • HDP na obyvatele v jednotlivých zemích EU [365 Kb]

   

 • Činnost a úspěchy EU Jak to všechno funguje
 • Kam plynou peníze z rozpočtu EU?  [332 Kb]
 • Změna klimatu– výzva pro celý svět [418 Kb]
 • Současné zdroje energie  [351 Kb]
 • Pracovní místa a růst [412 Kb]
 • Výzkum a investice do společnosti založené na znalostech [338 Kb]
 • Solidarita v praxi - evropská politika soudržnosti [615 Kb]
 • Euro – měna Evropanů [1,062 Kb]
 • Boj s inflací [389 Kb]
 • Jednotný trh a svoboda volby [707 Kb]
 • Svoboda pohybu [655 Kb]
 • Studium v zahraničí  [1,833 Kb]
 • Zdravější život a životní prostředí [887 Kb]
 • Svoboda, bezpečnost a spravedlnost v EU [600 Kb]
 • EU bojuje za mír a napomáhá ostatním k prosperitě [395 Kb]
 • EU – vedoucí hráč v oblasti obchodu [343 Kb]
 • EU ve světě poskytuje nejvíce rozvojové pomoci [332 Kb]
 • Tři hlavní orgány [444 Kb]
 • Tři pilíře [715 Kb]
 • Instituce EU [324 Kb]
 • Jak vznikají právní předpisy EU  [320 Kb]
 • Evropský parlament – hlas občanů [334 Kb]
 • Evropské politické strany [373 Kb]
 • Počet hlasů v Radě ministrů za jednotlivé země [481 Kb]
 • Počet hlasů v Radě ministrů za jednotlivé země [325 Kb]
 • Summit Evropské rady [518 Kb]
 • Evropská komise – prosazování společných zájmů  [999 Kb]
 • Soudní dvůr – prosazování práva  [360 Kb]
 • Účetní dvůr – kontrola výdajů [525 Kb]
 • Evropská centrální banka – fungování eura [429 Kb]
 • Evropský hospodářský a sociální výbor - hlas občanské společnosti [676 Kb]
 • Výbor regionů – hlas místní správy [374 Kb]
 • Úředníci EU [564 Kb]
 •