Předvánoční charitativní akce na naší škole

Předvánoční charitativní akce na naší škole

Předvánoční charitativní akce na naší škole

 

Měsíce listopad a prosinec jsou symbolem předvánočních příprav, nákupu dárků a pečení cukroví. Každý rád obdarovává své blízké a pečlivě vybírá dárky pro „Ježíška“. Nejvíc se těší samozřejmě děti. Bohužel, ne všechny mají to štěstí prožívat tyto svátky se svými nejbližšími a dárečky si jen přejí.


Poděkování patří všem žákům, jejich učitelům i rodičům za přispění na tyto akce!

 

CPK CHRPA 
https://www.cpkchrpa.cz/

 

-       je nestátní, nezávislé a neziskové občanské sdružení, které vzniklo 1. října roku 2003. Hiporehabilitace je moderní metoda, která využívá koně – jeho osobnosti a pohybu jeho hřbetu k rehabilitaci pacientů s různými typy nemocí. 

-       naše škola je již několik let zapojena do sbírky na pomoc při výcviku koní pro hiporehabilitace. Každý rok CPK – CHRPA zasílá škole předměty k zakoupení /nálepky, pohlednice, odznaky,…/a výtěžek je zaslán organizaci a využit pro výcvik koní.


ŽIVOT DĚTEM 
https://www.zivotdetem.cz/nase-poslani/

-       posláním o.p.s. Život dětem je pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky. Každý z nás se může v životě ocitnout v těžké situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí.

-       I my v podzimních měsících pořádáme naši tradiční veřejnou sbírku známou pod názvem podzimní Srdíčkové dny.

-        Sbírkové předměty (magnetky se zvířátky, přívěsek ke klíčům se srdíčkem, reflexní přívěsek ve tvaru čtyřlístku, CD s vánočními písničkami a koledami) jsou symbolem štěstí pro ty, kteří si je zakoupí a současně symbolem štěstí a naděje pro vážně nemocné děti a jejich rodiče, kterým se z výtěžku sbírky pomáhá.

-       Z výtěžku čekají na pomoc děti se svalovou atrofií a dystrofií, autismem, EB –nemocí tzv. motýlích křídel, mozkovou obrnou a děti s onkologickým onemocněním a kombinovanými vadami.

-       „Dejte dětem část svého srdíčka“

 

VÁNOČNÍ KRABICE OD BOT
aneb
DĚTI DARUJÍ DĚTEM

https://www.krabiceodbot.cz

 

-       Již druhým rokem probíhá tato předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti ze znevýhodněných rodin.

-       Radost těmto dětem dělají zase děti, které společně se svými učiteli naplní prázdné krabice od bot dárky dle uvážení a doporučení rodičů, kterým patří dík za spolupráci. Podle seznamu pro každou třídu žáci krabice zabalí do vánočního papíru, na ně pak  vyznačí jméno, pohlaví a věk dítěte, kterému je krabice určena.

-       8.12.2014 krabice byly krabice odvezeny a rozvezeny na „sběrná místa“

-       Děti to naučí myslet sociálně – že jinde na světě jsou děti, které si také rády hrají, ale přitom jsou mnohem chudší, než ony, a že jim mohou pomoci. Ty druhé děti, které vánoční krabice dostanou, přitom zakusí, že někde na světě jsou děti, které na ně také myslí. A postupné rozbalování krabice a objevování, co všechno skrývá, pro ně představuje velké dobrodružství!  

 

DARUJTE DRUHÝM POMOC, sobě dobrý pocit!

POMOZTE DĚTEM aneb DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM

https://www.pomoztedetem.cz/

     

-       Projekt NROS a České televize podporující ohrožené a znevýhodněné děti

-       Hlavním cílem POMOZTE DĚTEM je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Každoročně je Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašováno veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky ze sbírky. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR (podle klasifikace NUTS 2). Při posuzování přihlášených projektů je kladen důraz především na:

  • zvyšování kvality života dětí,
  • vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace a 
  • podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.

-       Již 12. rokem jsme spojenci této organizace a dvakrát jsme se zúčastnili hodnocení podaných projektů.

-       Vždy v předvánočním čase, 1.adventní týden, pořádá naše škola ve spolupráci se SRDPŠ výstavku prací žáků, jejíž výtěžek putuje na konto sbírky Pomozte dětem – Kuře. Výstavka probíhá při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku u MěÚ, poté ve vestibulu školy.

 

          

 

Článek zpracovala Mgr. Radka Lavičková, která v rámci sdružení SRDPŠ při ZŠ Kaznějov každoročně organizuje několik charitativních akcí ve spolupráci se ZŠ Kaznějov.