Představení SLŠ Žlutice - 14. listopadu 2019

Představení SLŠ Žlutice

 

    Dne 14.11.2019 navštívil naši školu p. Ing. Tyml ze Střední lesnické školy Žlutice.

    Žákům 9.třídy přijel představit zajímavé obory: Lesnictví, Lesní mechanizátor, Zahradník a Zahradnické práce. Seznámil žáky i s dalšími zajímavými mimoškolními aktivitami a kroužky.
    Připravil si též materiály k promítání, zapojil žáky do soutěže, ve které poznávali hlasy lesních zvířat.

  Beseda se velmi vydařila, s touto školou budeme rádi spolupracovat i nadále.

    A možná, že některé žáky zaujme některý z oborů školy natolik, že si ho vyberou jako svůj studijní záměr po ukončení základní školy.

                                                                                                                                                Václava Vitoušo