Předsednictví v Radě EU

Předsednictví v Radě EU

Jednotlivé členské země Evropské unie střídavě předsedají Radě EU. Nejde jen o formální záležitost, ale je to jeden z nejdůležitějších nástrojů, jakým mohou členské země ovlivnit tvář a chod EU. Funkční období předsednictví trvá šest měsíců a členské státy jej vykonávají na základě principu rovnosti a rotace. Pořadí, na jehož základě se země v předsednictví střídají, stanovila Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy na svém zasedání dne 13. prosince 2004. Pořadí bylo určeno až do roku 2020 a při jeho stanovení bylo dbáno na střídání zemí podle jejich velikosti a geografické polohy.

V současné době - od 1.1 do 30.6. 2011 - je předsednickou zemí Maďarsko.

V souvislosti se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dnem 1. prosince 2009 se úloha předsednických zemí částečně mění a nové poměry a souvislosti mezi předsednickou zemí, předsedou Rady EU Hermanem van Rompuyem a vysokou představitelkou EU pro zahraniční věci a bezpečnostní problematiku Catherine Ashton se řeší za "pochodu"

S koncem roku 2010 skončilo šestiměsíční předsednictví Evropské unii Belgii a štafetu od ní převzalo Maďarsko, které se chce zaměřit na rozšiřování EU směrem na Balkán. Jak informuje agentura AFP, maďarské předsednictví bude muset řešit i dluhovou krizi v eurozóně nebo integraci Romů.

Řešení dluhové krize v eurozóně je největším úkolem, který před Maďarskem stojí. Kromě Řecka a Irska, které již o pomoc požádaly, má potíže i Španělsko a Portugalsko a situace je problematická i v Itálii a Belgii, která předsednictví předává.

Kromě toho bude maďarské předsednictví dohlížet na zahájení jednání o rozpočtu EU na období 2014 až 2020, která by mohla přinést spory mezi bohatšími členskými státy jako je Velká Británie, Německo a Francie a chudšími zeměmi EU.

Maďarsko se chce také zaměřit na rozšiřování schengenské zóny. Rumunsko a Bulharsko doufá, že se členy schengenského prostoru stanou v březnu 2011 a Maďarsko je podporuje. Proti je však Francie a Německo, které žádosti těchto zemí považují za předčasné.

Server maďarského předsednictví